Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 3 (363) Шукачi притулку

З початку 90-х рокiв Закарпатська область зiткнулася з проблемами, пов’язаними iз перебуванням на її територiї великої кiлькостi нелегальних транзитних мiгрантiв, якi в пошуках кращих умов життя або отримання полiтичного притулку прагнуть потрапити в країни Захiдної Європи. Як повiдомив на брифiнгу начальник Закарпат-ського управлiння мiграцiйної служби, не зменшився потiк мiгрантiв i у 2005 роцi.

Торiк близько 4500 мiгрантiв були затриманi в нашiй областi за порушення правил перебування та спробу незаконного перетину державного кордону. На перiод з’ясування обставин правопорушення та встановлення особи iноземцi утримуються в пунктах тимчасового тримання Мукачiвського та Чопського прикордонних загонiв або у приймальнику-розподiльнику УМВС. Певна частина мiгрантiв заявляє про себе як про бiженцiв i звертається з вiдповiдними заявами до мiграцiйної служби, яка минулого року отримала 797 подiбних заяв про надання статусу бiженця. Легально перетнули кордон України на в’їздi 94 заявники, нелегально — 746.

Серед країн, звiдки найбiльше мiгрує бiженцiв, перше мiсце посiдає Iндiя (341 особа) та Пакистан (166). Найменше — Сомалi (15 осiб).
Iз 797 минулорiчних заяв до розгляду прийнято 470, вiдхилено —327, передусiм через порушення термiнiв подання заяв. Протягом 2005 року Держкомнацмiграцiї України жоднiй не надав статусу бiженця: вiдмовлено 56 особам, 22 справи станом на 1 сiчня 2006 року перебувають на розглядi. Сьогоднi на статистичному облiку управлiння — 14 визнаних бiженцiв.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS