Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 35 (958) Члени виконкому погодили Програму додаткових гарантій соцзахисту громадян та рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських маршрутів

До порядку денного цьоготижневого засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради було внесено додатково 3 питання: «Про доповнен-ня до переліку адміністративних послуг», «Про затвердження Правил користу-вання міським пасажирським автомобільним транспортом у місті Ужгороді» і «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в місті Уж-городі».

Члени виконкому підтримали внесення до переліку адміністративних по-слуг, які надає ЦНАП Ужгородської міської ради, послуги реєстрації декларації про готовність до експлуатації (щодо узаконення самочинно збудованих об’єктів).

На засіданні виконкому погоджено Програму підтримки діяльності ін-ститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік. Метою програми є створення сприятливих умов для забезпечення діяльно-сті цих інститутів у місті й надання громаді саме тих соціальних послуг, яких вона потребує. Підтримка з боку міської ради сприятиме ефективнішій роботі цих організацій і, відповідно, розв’язанню соціальних проблем у місті. Підтри-мка інститутів громадянського суспільства здійснюватиметься шляхом фінансу-вання міських організацій соціального спрямування, які мали фінансову підт-римку у 2016–2017 роках, і двох громадських організацій, які будуть визначені на конкурсній основі. Програму пропонується виконати протягом 2019 року.

У переліку інститутів громадянського суспільства: ГО «Моя нова сім’я», ГО «Союз Чорнобиль України» міста Ужгорода, Закарпатська обласна спілка ветеранів війн, Ужгородська ТО «УТОГ», Ужгородська ТПО «УТОС», Ужго-родське міське товариство інвалідів праці та дитинства «Оптиміст», Ужгородсь-ке міське товариство учасників афганської війни, Ужгородська міська організа-ція Товариства Червоного Хреста України, Ужгородське МВ Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Ужгородська міська громадська організація інвалідів зо-ру «Дивосвіт», Ужгородська міська організація ветеранів, Закарпатський обла-сний осередок Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату.

Ресурсне забезпечення програми – 200 тисяч гривень. Затверджено по-рядок проведення конкурсу на визначення організацій, які одержать фінансу-вання за Програмою підтримки діяльності інститутів громадянського суспільс-тва міста соціального спрямування на 2019 рік. Програму ще мають подати на розгляд сесії міської ради.

Погоджено на засіданні виконкому і Програму додаткових гарантій со-ціального захисту громадян на 2019 рік, із подальшим розглядом на сесії місь-кої ради. Метою програми є надання адресної матеріальної допомоги та інших послуг громадянам, які потребують соціальної підтримки. На сьогодні в Ужго-роді проживає понад 26 тисяч пенсіонерів, із яких близько 20 тисяч осіб похи-лого віку.

Крім того, налічується 6395 осіб з інвалідністю усіх категорій, з яких:

– 480 дітей з інвалідністю;

– 474 особи з інвалідністю внаслідок війни;

– 11 осіб з інвалідністю без обох ніг;

– 88 осіб з інвалідністю І і ІІ груп із вадами зору;

– 62 особи з інвалідністю – «чорнобильці»;

– 2530 ветеранів війни;

– 5692 ветерани праці;

– 1166 ветеранів військової служби і внутрішніх справ;

– 689 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На обліку для отримання санаторно-курортних путівок перебуває 1599 осіб. 709 осіб перебувають на обліку як одинокі малозабезпечені громадяни похилого віку, в тому числі 143-ох осіб обслуговують удома.

На реалізацію програми наступного року передбачено 3 мільйони 144 тисячі гривень.

Підтримали члени виконкому також Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги почесним громадянам міста Ужгорода на 2019 рік, що розроблена для вшанування громадян, які особисто зробили вагомий вклад у розвиток промисловості, економіки, соціально-культурної сфери міста. Завданням програми є оплата видатків на житлово-комунальні послуги в межах санітарних норм почесним громадянам Ужгорода і членам їхніх сімей, які про-живають у місті. На ці цілі передбачено фінансування в розмірі 300 тисяч гри-вень, програму ще мають підтримати депутати Ужгородської міської ради.

Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загаль-ного користування в місті Ужгороді на 2019 рік теж підтримано. Як ідеться в рішенні, починаючи від 2016 року, при ухваленні Закону України «Про Дер-жавний бюджет України» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачені. Кабінет Міністрів України ухва-лив нормативно-правові акти, за якими рішення про монетизацію пільгового проїзду подається на розгляд відповідної місцевої ради. Оскільки наразі міська рада не ухвалила рішення про запровадження монетизації пільгового проїзду в Ужгороді, питання потребує врегулювання, бо мешканці міста фактично будуть позбавлені права на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники зазнають фінансових втрат через відсутність компенсаційних ви-плат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

На реалізацію програми передбачено 32 мільйони гривень, питання має ще бути розглянуте на сесії Ужгородської міської ради.

Члени виконкому погодили надання дозволів на проведення робіт із по-рушення цілісності об’єктів благоустрою терміном на 5 діб: ЗУ ПАТ «Електро» для облаштування зовнішнього електропостачання електроустановок нежитло-вого приміщення – кафе на набережній Незалежності, 2 і для облаштування електропостачання багатоквартирного житлового будинку на вулиці Перемоги, 120–122, а також Сідею І. І. для облаштування нового окремого водопровідно-го вводу і каналізаційного випуску квартир № 5 і № 6 житлового будинку № 42 на вулиці Андрія Бачинського.

Такий самий дозвіл, але на 10 днів надали управлінню капітального бу-дівництва Ужгородської міської ради для заміни водопроводу і каналізації ЗОШ № 19 на вулиці Марії Заньковецької, 66.

Термін дії рішення – 30 днів від дати його ухвалення. Виконавці повинні подбати про безпеку руху транспорту й пішоходів під час проведення робіт, заявники відповідають і за відновлення покриття після виконання робіт.

Соціальною рекламою цьоготижневим рішенням виконкому міськради Ужгорода визнано інформаційні плакати «Молитва за Україну», присвячені 27-ій річниці Незалежності нашої держави, що розміщувалися в Ужгороді на ная-вних рекламоносіях від 20-го по 24 серпня за адресами: проспект Свободи, 65 – 1 од.; пр. Свободи, 55 – 2 од.; пр. Свободи, 49 – 1 од.; вулиця Марії Занькове-цької, 12 – 1 од.; перехрестя вулиць Марії Заньковецької і Тиводара Легоцько-го – 1 од. Цим рішенням, з огляду на розміщення соціальної реклами, ПП «Ре-кламна агенція Люкс» від 20-го до 24 серпня звільнено від плати за тимчасове користування місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами.

Рішенням виконкому припинено дію паспортів відкритих літніх майдан-чиків для підприємницької діяльності двох підприємців – на вулиці Михайла Грушевського, 47 і на вулиці Марії Заньковецької, 77.

На засіданні виконкому затверджено розмір фактичних витрат на копію-вання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що надаються за запитом на інформацію. У додатку до рішення вказано послуги, які надаються, і розмір плати за них, що становить 0,1, 0,2 і 0,5 відсотка від розміру мінімаль-ної зарплати за виготовлення однієї сторінки. Рішення набуває чинності від дня оприлюднення на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Попереднє рі-шення з цього питання втратило чинність.

Погоджено роботу в нічний час, від 22:00 до 04:00, терміном на рік у ресторані на вулиці Олександра Фединця, 18а. Цим же рішенням погоджено роботу від 22:00 до 08:00 аптеки на площі Корятовича, 17. Стосовно закладу ще одного підприємця рішення не ухвалено.

Погодження роботи в нічний час передбачає, що заклади повинні забез-печити підключення зовнішніх камер відеоспостереження до системи відеоспос-тереження Ужгорода. У разі надходження інформації контролюючих та право-охоронних органів про порушення чинного законодавства, обґрунтованих скарг мешканців міста, встановлення нічного режиму роботи переглянуть.

Відповідно до переданої від міста Чопа субвенції лікувальним установам Ужгорода на засіданні виконкому міськради затвердили розподіл коштів між закладами на здійснення видатків місцевого бюджету на 2018 рік. Оскільки на-разі є рішення сесії, яким передбачено фактичне виділення половини від раніше запланованих сум, при ухваленні рішення скориговано суми ужгородським за-кладам:

– центральній міській клінічній лікарні – 300 тисяч гривень;

– міській дитячій клінічній лікарні – 50 тисяч гривень;

– міському пологовому будинку – 150 тисяч гривень.

Головні лікарі цих закладів повинні забезпечити особистий контроль за госпіталізацією мешканців Чопа, як це передбачає договір між Ужгородською і Чопською міськими радами про передачу коштів медичної субвенції з держав-ного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров’я насе-ленню Чопа на 2018 рік. Госпіталізацію мешканців необхідно проводити в ме-жах визначеного розподілу коштів. У рішенні наголошено, що госпіталізацію та лікування хворих, які не є мешканцями Ужгорода, належить проводити лише за умови наявності полісу добровільного медичного страхування або іншої фо-рми повного відшкодування видатків на лікування, крім хворих, які потребу-ють невідкладної медичної допомоги. Керівники закладів повинні інформувати відділ охорони здоров’я міськради про використання коштів щомісяця – до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Члени виконкому міськради доповнили межі виборчої дільниці № 10 в Ужгороді площею Василя Ґренджі-Донського, внісши зміни в додаток до одно-го з попередніх рішень (від 29.02.12 № 52 «Про виборчі дільниці»). Згідно зі змінами, працівники відділу ведення Державного реєстру виборців мають під-готувати відповідне подання і направити до ЦВК.

Також на засіданні виконкому погоджено Правила користування місь-ким пасажирським автомобільним транспортом в Ужгороді. На офіційному сайті Ужгородської міської ради, згідно з чинним законодавством, було опри-люднено відповідний регуляторний акт, і протягом 2 місяців не надійшло жод-ного зауваження чи пропозиції.

Погоджені Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом в Ужгороді визначають порядок проїзду пасажирів і його оплати, права та обов’язки пасажирів, взаємовідносини перевізників усіх форм власно-сті, пасажирів та інших осіб, які будуть залучені у процесі організації пасажир-ських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування і надання транспортних послуг, їхні права та обов’язки, з урахуванням особли-востей транспортної інфраструктури і наявності автоматизованої системи облі-ку оплати проїзду. У Правилах, зокрема, прописані терміни та їх визначення, основні засади організації пасажирських перевезень, вимоги до транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів, вартість, порядок проїзду і його оплати (реєстрації), перевезення пільгових категорій громадян, взаємовідносини перевізника, його працівників (персоналу), пасажирів та інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг (оператор), їхні права та обов’язки, автоматизовану сис-тему обліку оплати проїзду, інформування пасажирів тощо.

Також члени виконкому Ужгородської міської ради підтримали рішення, винесене на розгляд додатково, – про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських маршрутів або, якщо коротко, про електронний квиток.

Рішення передбачає запровадження автоматизованої системи, затвер-дження Порядку її функціонування. Затверджено також склад конкурсного ко-мітету, який визначатиме оператора автоматизованої системи і договір про ор-ганізацію та обслуговування цієї системи.

На засіданні виконкому зазначалося, що впродовж більш ніж місяця, ко-ли проект рішення було розміщено на сайті Ужгородської міської ради для об-говорення, жодних зауважень, пропозицій чи доповнень не надійшло.

У затвердженому рішенням Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Ужгороді, у тому числі, визначено основні те-рміни, скажімо: квитковий сервер, валідатор, електронний квиток, пільга, без-контактна банківська картка тощо. Вказано, що власне електронний квиток мо-же бути різних видів: безконтактною банківською карткою із технологією PayPass, PayWave, пристроєм з підтримкою відповідної технології (скажімо, сматрфон), паперовим квитком із QR-кодом, квитком про успішну реєстрацію, отриманим від водія при оплаті за проїзд готівкою, безконтактною карткою пільговика з технологією PayPass, PayWave. За часом дії передбачаються квит-ки на певну кількість поїздок, що діятимуть упродовж місяця, кварталу, учнів-ські тощо. Карткові можна буде готівкою чи безготівково поповнювати.

Порядком передбачено вимоги до автоматизованої системи, скажімо, її інтегрування з GPS; збереження інформації на сервері не менше 12 місяців із можливістю формування звітів. Для пасажирів має бути можливість поповню-вати карткові рахунки, оплачувати проїзд готівкою і без неї – через термінали, Інтернет тощо. Ідеться в документі і про контроль за проїздом без квитків.

Конкурсний комітет, який визначатиме суб’єкта, що забезпечить встано-влення необхідного обладнання, програмного забезпечення тощо для запрова-дження квитків, очолив заступник Ужгородського міського голови Ігор Фарту-шок, увійшли до нього, крім керівників кількох структурних підрозділів міської ради, також депутати міської ради, представник ГО ОПОРА.

Затвердженим на засіданні виконкому зразком договору про організа-цію та обслуговування автоматизованої системи передбачено права та обов’язки усіх сторін – Ужгородської міської ради, перевізників і суб’єкта, який виграє конкурс на забезпечення системи.

Очікується, що впровадження автоматизованої системи обліку оплати за проїзд забезпечить кілька економічних переваг: облік пасажиропотоку, а відтак – мо-жливості відслідковувати обґрунтованість тарифів, можливості оновлення авто-парку перевізника, зменшить час затримок автобусів на зупинках та інші.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS