Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 35 (958) Ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд» – як вона викону-ється в Ужгороді

Днями у Львові проводився регіональний форум Ініціатива «Партнерст-во «Відкритий уряд» – план дій на 2018–2020 роки. Затвердження детального переліку кроків на наступні два роки найближчим часом планується на рівні уряду України, а в ході обласних заходів та на шістьох регіональних форумах у різних куточках держави ділилися практиками і досвідом представники орга-нів місцевої влади, громадських організацій, експерти.

«Партнерство «Відкритий уряд» – багатостороння міжнародна ініціати-ва, започаткована 2011 року, до якої вже приєдналося 75 країн, 15 субнаціона-льних урядів, у її рамках сформовано 140 національних планів дій, понад 2700 зобов’язань. Зусилля спрямовано на максимальний доступ до публічної інфор-мації, підзвітність органів влади, залучення громади до ухвалення управлінсь-ких рішень, розробку технологій та інновацій для забезпечення прозорості й підзвітності.

Серед успішно виконаних зобов’язань України: державне фінансування політичних партій, відкриття даних, доступ до архівів комуністичного режиму, функціонування єдиного порталу використання бюджетних коштів Е-data, сис-теми електронних публічних закупівель ProZorro, запровадження електронних петицій, електронних декларацій тощо.

Учасників форму у Львові через Скайп привітала завідувачка відділу Секретаріату Кабінету Міністрів Наталія Окша. Як свідчить міжнародний дос-від, сказала вона, налагодження партнерства влади і громадських організацій дозволяє обом сторонам працювати ефективніше; важливо, аби, крім запрова-дження новацій на рівні уряду, формувалися і втілювалися ініціативи на місцях, залежно від реалій у регіонах, містах, об’єднаних територіальних громадах.

Радник та керівник проектів ПРООН у сфері демократичного врядуван-ня Маркус Бранд теж говорив про важливість розробляти програми і сервіси на місцях. Ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд» не має формального пра-вового підґрунтя – це не є документ, дотримання якого підтверджується мемо-рандумами, угодами тощо. Фактично, це обіцянка країни йти певним курсом, але і на рівні держав, і на рівні регіонів має бути розуміння, яку це приносить користь, має бути бачення, що в цьому є потреба.

Голова бюджетної комісії Львівської міської ради Вікторія Довжик наго-лосила, що на місцях уже зроблено чимало, але вимоги споживачів інформації теж постійно зростають, тому роботи дуже багато. Вона розповіла про нові на-працювання для офіційного сайту Львова. Зокрема, почали діяти сервіси Па-нель міста (статистичні дані та аналітика), Геопортал Львова – дані з прив’язкою до карти: бюджетних витрат, містобудівної документації, земельно-го кадастру, адресного реєстру, побудинкового реєстру із зазначенням віку і статі мешканців, муніципальних проектів, які реалізовуються, паспортів буді-вель тощо. Запроваджено також «гарячу лінію» міста через Фейсбук та мобіль-ний додаток. Вікторія Довжик зазначила, що відвідуваність електронних ресур-сів постійно зростає і, скажімо, участь у голосуваннях за проекти громадського бюджету Львова на цей рік уже взяли 10% мешканців міста.

Представниця департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпат-ської ОДА Маріанна Федака ознайомила з досвідом створення Центру підтри-мки підприємництва Закарпаття, за короткий час діяльності якого вже троє краян зважилися почати власну справу.

Координаторка програми ПРООН «Молодіжний робітник» Анна Острі-кова застерегла, що й органам влади, і громадським організаціям потрібно ро-зглядати молодь як партнерів для співпраці, а не як тих, кому треба чимось до-помагати чи вирішувати, що саме їм робити.

Еволюцію і досягнення електронних закупівель ProZorro, ефективні осо-бливості цього сервісу в Україні, порівняно з типовими, охарактеризував голо-ва правління ГО «Центр громадського моніторингу та досліджень» Мирослав Сімка. Експерт вважає, що система ProZorro може стати одним із двигунів роз-витку України.

Учасники форуму працювали у групах за кількома напрямками, обгово-рювали підвищення прозорості використання коштів у політиці, впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі, інструменти електронної демократії для людей з інвалідністю, досвід роботи сервісу Відкрите місто, зок-рема на прикладі Луцька, залучення громадських організацій до надання соці-альних послуг тощо.

На одній із панелей було презентовано і досвід комунікації, запрова-дження електронних сервісів Ужгородської міської ради.

Голова ГО «Центр «Жіночі перспективи» (Львів) Любов Максимович розповіла про важливість формування гендерного портрета міста і запрова-дження гендерно орієнтованого бюджетування, тобто розрахунку витрат з огляду на те, хто є споживачами – чоловіки чи жінки.

На форумі представили також дані аналітики, за якими Закарпаття за пі-дсумками І півріччя цього року серед шістьох областей Заходу України посідає ІІ місце за обсягом коштів, використаних при закупівлях через ProZorro, такі ж хороші результати і за обсягом зекономлених коштів.

На завершення форуму учасники обговорили плани дальших дій, що потрібно ініціювати перед урядом, органами місцевої влади, який досвід вивчи-ти предметніше.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS