Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 23 (946) Купатися в межах міста – заборонено А самовільно встановле-ні МАФи і тимчасові споруди слід демонтувати

Чергове засідання виконкому Ужгородської міської ради розпочалося з розгляду питання, внесеного до порядку денного додатково, – Закарпатському обласному благодійному фонду «Благо» погоджено розміщення тимчасової споруди для надання освітніх послуг на вулиці Іштвана Дендеші, 10. Благодій-ний фонд опікується, зокрема, підготовкою до навчання ромських дітей.

На засіданні виконкому погодили програму співпраці Ужгородської місь-кої ради і управління Державної казначейської служби України в місті Ужгоро-ді Закарпатської області у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018–2020 роки. Упродовж попередніх років це управління Держав-ної казначейської служби спільно з виконавчими органами Ужгородської місь-кої ради здійснило низку організаційних і практичних заходів, спрямованих на зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, забезпечення належного казначей-ського обслуговування місцевих бюджетів; частково впроваджено систему дис-танційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»; упереджено неефективне або з порушеннями бюджетного законодавства використання кош-тів міського бюджету. На сьогодні в управлінні Державної казначейської служ-би України в Ужгороді для забезпечення обслуговування місцевих бюджетів відкрито 607 рахунків для обліку бюджетних надходжень, понад 8 тисяч раху-нків для обліку видатків бюджетних установ, а до мережі місцевого бюджету включено 82 розпорядники й одержувачі бюджетних коштів. Фінансування Програми передбачене в розмірі 700 тисяч гривень: 300 тисяч на 2018 рік і по 200 тисяч на 2019–2020 роки. Пізніше Програма буде подана на розгляд сесії міської ради.

Кільком фізичним і юридичним особам надано дозволи проведення робіт із порушення цілісності об’єктів благоустрою тривалістю 5 діб; одному заявни-кові відмовили в дозволі через відсутність підтвердження відновлення покриття.

Керуючись законодавством України, розглянувши клопотання будинко-вого комітету «Бородіна 14» і висновок КП «Архітектурно-планувальне бюро» про відповідність самовільно перепланованих приміщень будівельним нормам та технічним умовам, виконком міської ради вирішив надати нежитловому приміщенню № 314 «ф» статус житлового в гуртожитку на вулиці Олександра Бородіна, 14.

Ще одним рішенням члени виконкому дозволили перевести житлове при-міщення в нежитлове на вулиці Собранецькій. Функціональне призначення – розміщення торгово-офісних приміщень.

Затверджено перелік актів списання багатоквартирних житлових будинків із комунального балансу міста на вулицях: Степана Руданського, 3; Романа Шухевича, 12а; Загорській, 170; Шумній, 49. Департамент міського господарс-тва повинен зняти багатоквартирні житлові будинки з балансу в установленому законом порядку; ТОВ «Хаус Менеджмент Групп», ТОВ «Підзамок» і ТОВ «Управління житлом» мають зняти багатоквартирні житлові будинки з обслу-говування. Голови правлінь ОСББ «Руданського-3», ОСББ «Романа Шухевича 12А», ОСББ «Загорська 170» і співвласники будинку № 49 на вулиці Шумній повинні забезпечити належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку: прибирання прибудинкової території; прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі; технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання і водовідведення, зливової каналізації; дератизацію та дезінсекцію; обслуговування димових і вентиляційних каналів; технічне об-слуговування мереж електропостачання та електрообладнання; проведення по-точного ремонту.

На засіданні виконкому міської ради визначили місцем відпочинку ужго-родців територію площею 1000 квадратних метрів у межах Ботанічної набере-жної (поблизу дитячої залізниці) на березі річки Ужа. Департамент міського го-сподарства повинен забезпечити обстеження дна річки у визначених межах і комісійно перевірити готовність місця відпочинку. Управління освіти зо-бов’язали організувати проведення в літніх оздоровчих таборах при школах міста уроків із правил поведінки на воді відповідно до програми «Безпека жит-тєдіяльності людини». Відділ охорони здоров’я має поінформувати станцію швидкої медичної допомоги про функціонування визначеного місця відпочинку біля води. А управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаме-нту патрульної поліції повинне забезпечити патрулювання й охорону громад-ського порядку поруч із визначеним місцем відпочинку.

Купання, катання на човнах та інших плавзасобах, використання засобів розваг на воді в межах міста – заборонено.

Крім того, члени виконкому на засіданні підтримали рішення демонтува-ти самовільно встановлені малі архітектурні форми і тимчасові споруди, роз-міщені на землях територіальної громади міста Ужгорода без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування, а са-ме:

– 2 тимчасові споруди на площі Кирила і Мефодія поблизу пішохідного переходу праворуч, навпроти православного собору;

– тимчасову металеву споруду на вулиці Марії Заньковецької біля будин-ку № 77;

– тимчасову металеву споруду на вулиці Марії Заньковецької біля будин-ку № 77;

– тимчасову металеву споруду на перехресті вулиць Мора Йокаї та Марії Заньковецької;

– малу архітектурну форму на вулиці Марії Заньковецької;

– 2 тимчасові металеві споруди між будинками № 10 на вулиці Антонія Годинки і № 151 на вулиці Перемоги (алея);

– павільйон торговельного призначення для підприємницької діяльності на проспекті Свободи поблизу шістнадцятиповерхівки «Fast food»;

– тимчасову металеву споруду на вулиці Собранецькій ліворуч перед в’їздом на митний пост «Ужгород»;

– тимчасову металеву споруду на вулиці Собранецькій ліворуч перед в’їздом на митний пост «Ужгород».

Департамент міського господарства спільно з відділом муніципальної ін-спекції з благоустрою мають провести демонтаж самовільно встановлених тим-часових металевих споруд і малої архітектурної форми силами комунальних служб міста.

На засіданні виконкому погоджено роботу в нічний час терміном на рік від 22:00 до 08:00 у магазині за адресою: вулиця Другетів, 136. Рішення, як завжди при наданні такого погодження, передбачає, що в разі надходження ін-формації контролюючих і правоохоронних органів про порушення законодав-ства, обґрунтованих скарг мешканців міста встановлення нічного режиму робо-ти переглянуть.

Погодили члени виконкому і перелік та вартість ритуальних послуг, пре-дметів ритуальної належності, необхідних для поховання одиноких громадян, що здійснює комунальне підприємство «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» за кошти місцевого бюджету. Управління праці та соціального захисту населення при здійсненні компенсації вартості проведення ритуальних послуг у зв’язку з похованням одиноких громадян має керуватися переліком і вартістю послуг, які викладені в додатку до рішення.

На засіданні затвердили Порядок фінансування безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни, що проживали в Ужгороді, а також перелік і середню ціну ритуальних послуг для проведення безоплатного поховання таких осіб.

Згідно з адресним планом Ужгорода на засіданні виконкому погодили присвоєння поштових адрес на проектовані індивідуальні житлові будинки на вулицях Березовій, Виноградівській, Карпатській, Австрійській та на новозбу-доване помешкання у провулку Кам’яному.

Погодили і надання паспортів відкритих літніх майданчиків для підприє-мницької діяльності на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства в Ужгороді терміном на рік на 10 локаціях міста. Цим же рішенням припинено дію паспортів відкритих літніх майданчиків для трьох точок.

Ще одним рішенням на засіданні виконкому погоджено розміщення тим-часової споруди на власній земельній ділянці на вулиці Доманинській.

Дозволи на посвідчення угод про вчинення правочинів від імені дітей що-до майна, право власності або право користування яким мають діти, на засідан-ні виконкому міської ради надали кільком громадянам. Ще одному цим самим рішенням встановили порядок побачення з його малолітнім сином.

Одній дитині, покинутій у пологовому будинку, надали відповідний ста-тус. Служба у справах дітей має вжити заходів для її подальшого влаштування до сімейних форм виховання.

До переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради, цьоготижневим рішенням виконкому внесли додаткові.

Зокрема, ЦНАП надаватиме також послуги:

– рішення міської ради про надання згоди на складання технічної докуме-нтації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

– рішення міської ради про передачу в користування (в тому числі на умовах оренди) земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, без складання документації із землеустрою;

– рішення міської ради про надання згоди на складання технічної докуме-нтації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

– розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі;

– розміщення об’єктів і надання послуг у сфері розваг;

– відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулич-но-дорожній мережі загального користування;

– відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних тран-спортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

– зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

Цим же рішенням вилучили з переліку адміністративних послуг:

– рішення міської ради про надання дозволу на складання технічної до-кументації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази робото-давця вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки;

– реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній ме-режі загального користування.

Керівники відповідних підрозділів упродовж п’яти календарних днів піс-ля ухвалення рішення повинні подати до ЦНАП інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS