Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 4 (927) ВІДЗНАЧЕНО ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ АСОЦІА-ЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ впродовж минулого року та сплановано роботу на 2018й

Перші цього року збори і засідання регіональної платформи Закарпатсь-кого регіонального відділення Асоціації міст України відбулись у середу в Уж-городській міській раді. На них прибули представники п’ятнадцяти із 22 членів регіонального відділення (РВ) з різних міст та об’єднаних територіальних гро-мад (ОТГ) нашої області.

Із вітальним словом звернувся до колег голова Закарпатського РВ АМУ, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Він відзначив ефективність роботи Асоціації впродовж минулого року загалом; коротко нагадав проблеми місце-вих громад, які вдалося спільними зусиллями розв’язати на загальнодержав-ному рівні; повідомив, що найближчим часом очікується вирішення питань по-вернення до місцевих бюджетів акцизів за минулий рік і щодо розпоряджання землями поза межами населеного пункту. Богдан Андріїв також акцентував на позитивних зрушеннях, які відчуваються, відколи головою АМУ обрано місь-кого голову Києва Віталія Кличка, а виконавчим директором – Олександра Слобожана.

Про кроки Уряду і подані до Верховної Ради законопроекти стосовно пе-редачі місцевим органам самоврядування, зокрема ОТГ, можливості розпоря-джатися землею за межами населеного пункту поінформував консультант РВ із правових питань Олег Лукша. Під час обговорення питання зазначалося, що з цього приводу є заяви Прем’єрміністра Володимира Гройсмана, плани най-ближчим часом подати питання на засідання Уряду, але якщо Кабмін і ухва-лить механізм, то потрібні детальні роз’яснення, а відтак – врегулювання про-блеми законом. Наразі ж землями розпоряджається Держгеокадастр без пого-дження з місцевою владою, тоді як на Закарпатті це особливо болюче питання, адже землі, яка є основним ресурсом, дуже мало, – скажімо, ріллі на одного мешканця в нашій області найменше в Україні.

На засіданні РВ АМУ порушували і питання земель держлісгоспів, переда-них залізниці, під газові та електромережі, їх інвентаризації – усе це могло б давати надходження до місцевих бюджетів. Обговорювали необхідність звер-нення до Міністерства фінансів щодо надходження податку на доходи фізичних осіб, зростання тарифів на електроенергію, водопостачання та водовідведення і вплив їх на діяльність водоканалів, необхідність юридичного оформлення меж населених пунктів, розробки детальних планів територій за їх межами, розпо-діл на обласному рівні коштів на ремонт доріг та чимало інших питань.

Стосовно планів роботи Закарпатського регіонального відділення Асоціа-ції міст на цей рік виконавчий директор РВ АМУ Іван Ревтій повідомив, що за-плановано 30 виїзних консультацій, 2 регіональні платформи, 7 практикумів для спеціалістів. Він попросив присутніх підказувати теми для обговорення, проведення навчань чи роз’яснень.

Міський голова Ужгорода виконав приємну місію – від імені колег приві-тав із днем народження Івана Ревтія і передав нагороду Асоціації міст України селищному голові Міжгір’я Віталієві Цімботі.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS