Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 2 (925) НА ЗАСІДАННІ ВИКОНКОМУ НАГОРОДИЛИ МАТІРГЕРОЇНЮ і внесли зміни до переліку адмінпослуг, які надаються через ЦНАП

Перед початком першого у 2018 році засідання виконавчого комітету міський голова вручив ужгородці Єві Москаль (на фото), яка виховала п’ятьох дітей, нагрудний знак «Матигероїня» – почесне звання присвоєно Указом Президента України. Богдан Андріїв подякував пані Єві за материнську самовідданість і зразкове виховання дітей. Як розповів чоловік Єви Москаль, 8 березня цього року подружжя святкуватиме 50річчя спільного життя.

Першим питанням на засіданні виконкому Ужгородської міської ради був розг-ляд і затвердження лімітів споживання енергоносіїв для закладів культури та спорту міста на 2018 рік.

Потім було погоджено передачу редакції газети «Ужгород» майнових прав на макет фотоальбому «Ужгород», із дозволом використання фотозображень без зміни їхньої цілісності. Ухвалене рішення дасть можливість реалізовувати аль-бом у роздрібній мережі, про що було чимало прохань від ужгородців і гостей міста.

На засіданні ухвалили рішення про приватизацію двох квартир і кількох жит-лових приміщень у колишніх гуртожитках. Цим же рішенням погоджено укла-дення договору найму, прийняття 5 осіб на квартирний облік; кількох осіб зня-то з квартирного обліку; внесено зміни до списку черговості на житло.

Крім того, ТОВ «Ужнет» дано дозвіл на розміщення зупинки громадського транспорту на вулиці Митній (біля будинку № 24). Товариство, згідно з рішен-ням, повинно розробити проектнокошторисну документацію на розміщення зу-пинки громадського транспорту, узгодити її з управлінням містобудування та архітектури, департаментом міського господарства й Управлінням патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції; отри-мати дозволи на проведення робіт із порушення цілісності об’єктів благоуст-рою для розміщення зазначеної зупинки громадського транспорту; на розмі-щення зовнішньої реклами типу сітілайт, як конструктивних елементів зупинок.

Департамент міського господарства має укласти з ТОВ «Ужнет» договір безо-платного користування місцями під зупинкою після їх встановлення.

Члени виконкому затвердили новий склад архітектурномістобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури.

Тож до складу архітектурномістобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури ввійдуть:

– Боршовський Олег Ігорович – начальник управління містобудування та архі-тектури, головний архітектор міста, голова ради;

– Калиновська Оксана Євгенівна – начальниця відділу регулювання забудови управління містобудування та архітектури, заступниця голови ради;

– Стричик Олена Георгіївна – начальниця відділу дизайну міського середовища управління містобудування та архітектури, секретар ради.

Члени ради:

– Афанасьєва Олеся Вікторівна – голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури;

– Бабидорич Володимир Іванович – директор департаменту міського господар-ства;

– Бахарев Юрій Юрійович – начальник відділу раціонального природокорис-тування, розвитку екомережі та природнозаповідного фонду департаменту еко-логії та природних ресурсів (за згодою);

– Броді Ігор Степанович – архітектор (за згодою);

– Волошин Іван Іванович – голова постійної комісії з питань благоустрою, жит-ловокомунального господарства та приватизації майна комунальної власності;

– Вдовина Олександра Іванівна – архітекторка (за згодою);

– Ганзел Владислав Йосипович – архітектор, голова Закарпатської обласної організації Національної спілки архітекторів України (за згодою);

– Гецко Василь Іванович – архітектор (за згодою);

– Зазулич Ірина Володимирівна – начальниця відділу містобудування та архі-тектури Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області (за згодою);

– Кіндрат Олексій Олексійович – голова правління Українського союзу проми-словців і підприємців (за згодою);

– Коломоєць Людмила Василівна – начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби в місті Ужгороді Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області (за згодою);

– Кузьма Борис Іванович – архітектор, голова Закарпатської організації Націо-нальної спілки художників України (за згодою);

– Сарваш Петро Олександрович – архітектор (за згодою);

– Сопко Томаш Томашович – головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації (за згодою);

– Хриптак Юрій Юрійович – головний інспектор Ужгородського міськрайон-ного відділу Управління ДСНС України в Закарпатській області, старший лей-тенант служби цивільного захисту (за згодою);

– Шеба Олександр Васильович – архітектор (за згодою);

– Чепкий Олександр Олексійович – начальник відділу землекористування.

Також на цьоготижневому засіданні виконкому внесли зміни до переліку адмі-ністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних пос-луг Ужгородської міської ради.

Перелік адміністративних послуг, які надають відділ в Ужгородському районі Головного Управління Держгеокадастру в Закарпатській області і Головне Уп-равління Держгеокадастру в Закарпатській області, доповнили такими:

– видача довідки про наявність і розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у вла-сність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним ви-дом її цільового призначення (використання);

– надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з дер-жавного земельного кадастру про земельну ділянку;

– надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з дер-жавного земельного кадастру про обмеження у використанні земель;

– надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з дер-жавного земельного кадастру про землі в межах території адміністративноте-риторіальних одиниць;

– надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

– надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

– виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного када-стру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

– внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та ухваленими відповідно до них нормативноправовими актами, з видачею витягу;

– державна реєстрація обмежень у використанні земель із видачею витягу;

– внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративнотериторіальних одиниць, із видачею витягу;

– внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

– внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

– державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земе-льного кадастру.

Члени виконкому доповнили перелік документів дозвільного характеру, які на-дає Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної держа-вної адміністрації:

– переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природнозаповідного фонду загальнодержавного значення;

– анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природнозаповідного фонду загальнодержавного значен-ня.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS