Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 2 (925) КОМІСІЯ РОЗГЛЯНУЛА ЗВЕРНЕННЯ УЖГОРОДСЬКИХ ПЕРЕВІ-ЗНИКІВ. Першочергово необхідно врегулювати питання з перевезенням шко-лярів

Днями відбулося засідання міської міжвідомчої комісії з питань реалізації дер-жавної цінової політики в житловокомунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті. На засіданні розглядали звернення і матеріали, по-дані перевізниками, щодо підвищення тарифів на проїзд автобусами на міських маршрутах.

Розрахунки тарифу провели працівники відділу тарифної політики та енерго-менеджменту управління економіки і стратегічного планування за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, за-твердженою наказом Мінтранспорту від 17.11.2009 № 1175. Комісією пого-джено, що тариф в Ужгороді, відповідно до зростання мінімальної зарплати, зростання цін на пальномастильні матеріали тощо, має становити 5 гривень.

Перевізники також наголосили, що необхідно врегулювати питання з переве-зенням школярів відповідно до п. 159 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, згідно з Постановою Кабміну 18.02.97 № 176, яка передбачає знижку оплати за проїзд для учнів лише 25%.

Відтак комісія рекомендувала:

– підготувати проект регуляторного акта «Про тарифи на міські пасажирські перевезення», в якому встановити тариф на перевезення одного пасажира авто-бусами міського сполучення в розмірі 5,00 гривень;

– провести процедуру щодо оприлюднення та обговорення проекту регулятор-ного акта «Про тарифи на міські пасажирські перевезення» з аналізом регуля-торного впливу відповідно до закону «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності»;

– надати до територіального відділення Антимонопольного комітету України в Закарпатській області проект рішення виконкому для погодження;

– після процедури оприлюднення регуляторний акт із відповідним аналізом ре-гуляторного впливу і висновком постійної комісії надіслати до Державної регу-ляторної служби України для отримання пропозицій щодо удосконалення про-екту відповідно до принципів державної регуляторної діяльності;

– після завершення терміну оприлюднення й обговорення проекту регулятор-ного акта внести проект рішення для розгляду на засіданні міської міжвідомчої комісії з питань реалізації державної цінової політики у житловокомунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті.

Проект повинен пройти громадські слухання, інші процедури, після чого його буде подано на розгляд засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

На засіданні комісії зазначалося, що школярам необхідно видати учнівські кви-тки єдиного встановленого взірця, аби пільгами не користувалися ті, для кого вони не передбачені. Тепер перевізники фіксують, що масово користуються пі-дробленими, протермінованими учнівськими квитками, зокрема, школярі сіль-ських шкіл поруч з Ужгородом, студенти вишів.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS