Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 5 (418) Ужгородськi депутати звернулися до Кабмiну та НКРЕ з проханням установити справедливi цiни на газ

На Х пленарне засiдання IV сесiї V скликання Ужгородської мiської ради виносилося не так багато питань, як зазвичай, тому й пройшла вона оперативно. Однак без несподiванок не обiйшлося.

Зокрема з формулюванням “за незадовiльну роботу” вiд керiвництва земельною комiсiєю був усунутий БЮТiвець Степан Шолтес. Утiм, на мiсце звiльненого голови пiсля 10-хвилинної перерви депутати, порадившись, висунули кандидатуру його однопартiйця Петра Харевича i вiдразу ж затвердили її. Заступником Петра Iвановича обраний “регiонал” Вiктор Феєр.

Прозвучала на сесiї й приємна звiстка: маємо наразi перевиконання бюджету (приблизно 160 вiдсоткiв порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року), отож, якщо так пiде й далi, буде можливiсть додатково фiнансувати вирiшення найгарячiших проблем Ужгорода. У зв’язку з додатковими надходженнями до бюджету розвитку вiд продажу комунального майна та земель внесенi змiни до Програми економiчного i соцiального розвитку мiста на 2007 рiк у частинi видаткiв на бюджетну i комунальну сфери. Доходи спецiального фонду збiльшено на 12345400 грн.

Їх розподiлено мiж управлiннями мiського господарства, освiти та майном мiста, вiддiлами капiтального будiвництва i охорони здоров’я. Також на цьому пленарному засiданнi депутати за рахунок вiльного залишку бюджетних коштiв довидiлили 56 тис. грн. на програму розвитку топографiчно-геодезичної дiяльностi та картографування в мiстi на 2007—2008 рр. (Мукачево має електронну картографiю 3-го поколiння, а ми — взагалi нiякої).

Розглянули депутати й клопотання управлiння працi та соцiального захисту населення про розподiл мiж ним та Ужгородським об’єднаним мiським вiйськовим комiсарiатом земельної дiлянки на пл. Ш. Петефi, 24-26. Тепер за згодою сторiн двiр роздiлять парканом, i управлiння соцзахисту, нiкому не заважаючи, зможе проводити реконструкцiю видiлених примiщень (до речi, вiдбуватиметься вона за кошти Свiтового банку).

Не забули й про дiтей, затвердивши програму “Шкiльний автобус” на 2007 рiк. На регулярне безоплатне перевезення школярiв, котрi проживають у вiддалених районах Ужгорода, з мiської казни видiлили 115 тис. грн.

I вже пiд саме закриття пленарного засiдання Сергiй Ратушняк озвучив iнiцiйовану фракцiєю “Народною” пропозицiю звернутися до Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики з проханням установити справедливi цiни на газ для власникiв обладнаних iндивiдуальним опаленням квартир, котрi вiд’єдналися вiд централiзованого теплопостачання. Нинi в Ужгородi майже 25% квартир оснащенi “автономками”. Люди, вклавши власнi грошi в сучаснi котли, дуже ощадливо використовують газ, вписуючись у задекларовану Президентом та урядом полiтику енергозбереження (на рiк залежно вiд квадратури помешкання в кожного iде вiд 900 до 1550 куб. м). Однак якщо власники приватних будинкiв, теж використовуючи блакитне паливо комплексно, при подiбних обсягах споживання платять за нього 315 грн. за 1000 куб. м, то власники таких квартир — 686 грн.

Сесiя це звернення схвалила, отож прохання щодо перегляду цiн на газ вiдправили до Києва. Залишається вболiвати, щоб його взяли до уваги.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS