Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 5 (418) В Ужгородi прорвало каналiзацiю, але екологiчної катастрофи не сталося

Серйозний прорив, що обернувся величезним нервовим напруженням i цiлодобовою роботою для керiвництва та працiвників Водоканалу, стався на Ужгородськiй КНС-1 минулої суботи пiд ранок. На лiквiдацiю аварiї пiшло 6 днiв та чимало коштiв, однак, на щастя, до екологiчної катастрофи вона не призвела.

Як розповiв директор Во-доканалу Юрiй Омельяненко, КНС-1 була запущена в дiю у 1975 роцi, i залiзобетон свiй строк експлуатацiї уже вiдслужив. Це й стало основною причиною прориву, хоча Юрiй Вiталiйович пiдозрює, що ще при будiвництвi станцiї могли бути порушенi правила монтажу, i вода давно потроху просочувалася в ґрунт. Коли 3 лютого сталася аварiя, частину стокiв перекинули на КНС-4, однак спрямувати туди весь об’єм нечистот не було технiчної можливостi. Тому довелося спускати їх в Уж: на Слов’янськiй набережнiй перехожi могли бачити потужний фонтан, що з шумом вливався в рiчку.

На лiквiдацiю аварiї кинули всi сили Водоканалу, допомагали й МНСники. У недiлю з’ясувалося, що для ремонту потрiбна труба бiльшого дiаметру, нiж та, яку прорвало, — iнакше насувну муфту не зробити. Та знайти її виявилося справжньою проблемою — при водопостачаннi й водовiдведеннi такi не застосовуються. Зрештою товстостiнну трубу дiаметром 1400 мм, що використовується для прокладання магiстральних газопроводiв, вiдшукали аж у Свалявi. I вже пiсля того, як доставили її, зварники цiлу середу й до 5-ї ранку наступного дня трудилися не покладаючи рук. Остаточно лiквiдували аварiю о 15.20 у четвер, а о 17-й закрили аварiйний випуск.

Юрiй Омельяненко пiдкреслює, що серйозної шкоди довкiллю завдано не було. Екологи та працiвники водгоспу весь цей час по кiлька разiв на день брали проби з Ужа вище та нижче мiсця викиду стокiв — поблизу кафе “Венецiя” та бiля Боздоського мосту. Аналiзи робили щораз за 11—18 показниками i нiяких вiдхилень не виявили — вмiст забруднюючих речовин не перевищував вiдповiдних норм якостi поверхневих вод. (Тут допомогло й те, що рiчка зараз далеко не мiлка). Перебоїв iз водопостачанням ужгородцiв теж не було, адже мiський водозабiр знаходиться значно вище за течiєю.

До речi, словаки нiяких офiцiйних претензiй з приводу забруднення води не висловлювали, хоча постiйно вiдстежують її якiсть.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS