Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 2 (415) Сiм’ї непрацездатних громадян сплачуватимуть за житлово-комунальнi послуги лише 15% свого сукупного доходу

Тарифи на житлово-комунальнi послуги по всiй країнi стрiмко зростають, i уряд намагається якось полегшити фiнансове становище хоча б найменш захищених у соцiальному планi громадян.

Саме з цiєю метою, як розповiла заступник мiського голови, начальник управлiння працi та соцiального захисту населення Галина Гецко, Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв постанову, згiдно з якою з 1 сiчня 2007 року для сiмей, котрі складаються лише з непрацездатних осiб (а це пенсiонери, iнвалiди та дiти вiком до 18 рокiв), за умови призначення житлової субсидiї розмiр плати за житлово-комунальнi послуги в межах норми володiння чи користування загальною площею житла та нормативiв користування зазначеними послугами становить 15 вiдсоткiв їхнього середньомiсячного сукупного доходу.

Подiбна норма для цiєї категорiї громадян iснувала i ранiше, але тiльки за умови, що сукупний дохiд на одну зареєстровану в квартирi людину не перевищував 50% середнього прожиткового мiнiмуму (з сiчня 2007 р. — 246 грн. на мiсяць). Зараз це обмеження знято, таким чином, при призначеннi субсидiї обов’язкова частка платежiв для них становитиме 15% незалежно вiд доходiв. Однак якщо в сiм’ї наряду з непрацездатними членами є i працездатнi, 15% за компослуги родина сплачуватиме лише за умови неперевищення 50% середнього прожиткового мiнiмуму на людину. До речi, постанова передбачає i дотацiї на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива. Якщо в житловому примiщеннi зареєстрованi i проживають тiльки непрацездатнi громадяни, вони витрачатимуть на нього не бiльше 15% свого рiчного сукупного доходу.

Галина Михайлiвна також нагадала, що, як i ранiше, розрахунок субсидiй за новими вiдсотками сукупного доходу проводиться лише у разi звернення громадян за їх призначенням або пiдтвердження права на отримання субсидiї на новий термiн. Зауважимо, що для отримання субсидiї зараз слiд надати тiльки довiдки про доходи членiв сiм’ї за 6 мiсяцiв, що передували зверненню за дотацiєю, та вiдомостей про розмiри плати за житлово-комунальнi послуги. Тим, хто вже оформив субсидiї, хвилюватися не слiд: незалежно вiд того, як зростають тарифи, сiм’ї сплачуватимуть свої обов’язковi 15 чи 20 вiдсоткiв, а розмiр дотацiї за потреби збiльшуватиметься вже без їхньої участi.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS