Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 36 (396) Зросла цiна — зросте i якiсть. На це сподiваються мешканцi мiста

Управлiння економiки та пiдприємництва Ужгородської мiської ради переглянуло тарифи на послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових вiдходiв. Таким чином, цiна на послуги з вивезення смiття, яка ранiше входила до квартирної плати у розмiрi 0,03 гривнi за 1 кв. м загальної площi, з 1 серпня зросла у 3,5 раза.

Алiна КОМАРНИЦЬКА,Ужгород

Заступник начальника управ-лiння економiки та пiдприємництва Ужгородської мiської ради Анатолiй Ульянець каже, що пiдвищення цiн на вивезення та знешкодження смiття спричинили пiдняття вартостi пально-мастильних матерiалiв та рiвня мiнiмальної заробiтної плати. Збiльшилася i кiлькiсть вiдходiв, якi доводиться вивозити комунальним службам. Якщо за 2005 рiк їх було 179 кубiчних метрiв, то за 2006-й передбачається зростання вже до 208 кубiчних метрiв. Тому збитки за 2005 рiк вiд наданих послуг становлять 605,5 тисячi гривень, а за перше пiврiччя 2006-го — 307 тисяч гривень. З цих причин та з урахуванням досвiду iнших обласних центрiв було затверджено пропозицiю щодо виведення зi складу квартирної плати послуги за вивезення смiття. Вiдповiдно, зросла i цiна. Для мешканцiв упорядкованих та неупорядкованих будинкiв — вiд 1,41 до 4,99 гривнi на одну особу на мiсяць та вiд 1,92 грн. до 5,23 — для жителiв приватного сектору.

Як зазначив Анатолiй Ульянець, великогабаритнi вiдходи будуть вивозити на замовлення населення. Ця послуга коштуватиме 83 гривнi за 1 куб. м. Для деяких категорiй громадян встановлено пiльги у розмiрi 25 вiдсоткiв.

За умови повної проплати послуг населенням збiльшення тарифiв має позитивно вплинути на фiнансовi результати роботи пiдприємства, яке займається вивезенням твердих побутових вiдходiв. Це дозволить створити передумови отримання додаткових доходiв —орiєнтовно 70 тисяч гривень на рiк. Звичайно, кошти невеликi, але це вже не збитки.

З позицiєю Анатолiя Ульянця не можна не погодитися вже тому, що питання вивезення смiття стало одним iз найсерйознiших у мiстi. I, напевно, переважна бiльшiсть ужгородцiв готова платити бiльше, аби тiльки вивезення смiття було справдi якiсним.

Багато тих городян, з котрими менi доводилося розмовляти, впевненi, що виведення цiєї послуги зi складу квартирної плати є цiлком нормальним i закономiрним, оскiльки тепер легше проконтролювати використання коштiв. Нинiшнi ж ЖРЕРи, на їхню думку, як бездонна дiжка: скiльки туди не кидай, а результату нема.

P.S. З питань послуги вивезення та знешкодження смiття у п’ятницю вiдбулася прес-конференцiя першого заступника мiського голови Володимира Бобкова. На нiй журналiстiв повiдомили, що вивезенням та знешкодженням твердих побутових вiдходiв буде займатися 5 пiдприємств, з якими укладено угоду на один рiк i за якими закрiплено вулицi мiста. (Перелiк див. на стор. 6).

За словами Володимира Бобкова, технiкою пiдприємства забезпеченi повнiстю. На добу комунальнi служби вивозять близько 350 кубометрiв смiття. Одна машина, що працюватиме зараз, зможе вивезти близько 60 кубометрiв. Однак на 125 майданчиках поки що встановлено тiльки 452 контейнери, а ще потрiбно близько 350.

Процедура укладання угод для мешканцiв мiста, запевняє чиновник, буде зручною. Працiвники комунальних служб самi приходитимуть до городян укладати їх та проводитимуть роз’яснювальну роботу. У разi несплати за послуги з жителя будуть примусово стягуватися вiдповiднi суми.

Iснує ще одна проблема. Прилеглi селища, не маючи смiттєзвалищ, звозять вiдходи в мiсто. Та й на територiї Ужгорода є смiттєзвалища, якi не контролюються. Цю проблему готовi розв’язати голландська та австрiйська фiрми, котрi перероблятимуть вiдходи.


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS