Газета ужгородської міської ради і виконкому

Архів за Березень 2007№ 11 (424) Найоблаштованiшому закладу освiти — фарби на 2000 гривень

До оголошеного мiською владою мiсячника благоустрою вирiшила долучитися i фiрма “Будсвiт”. Її керiвництво запропонувало своєрiдний приз — фарби на суму 2000 грн. — закладу освiти, котрий найкраще облаштує прилеглу територiю. Кому дiстанеться нагорода — визначатиме спецiально створена при мiськвиконкомi комiсiя, звiсно, пiсля вiдповiдного огляду зробленого.

Нагадаємо також, що по закiнченнi мiсячника благоустрою КП “Агромiкс” обiцяє надати саджанцi дерев та розсаду квiтiв для озеленення найоблаштованiшого двору багатоповерхiвок. Бажаючих узяти участь у цьому конкурсi просимо зателефонувати до редакцiї газети “Ужгород” за номерами: 61-63-43, 61-36-38, i вказати адреси будинкiв.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини)  -  26/03/07, 09:47


№ 11 (424) ПОЗИЦІЯ

ЛИСТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ УЖГОРОДА СЕРГІЯ РАТУШНЯКА

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини, Країна)  -  26/03/07, 09:46


№ 11 (424) Місячник благоустрою. Рейдом — по несанкцiонованiй торгiвлi

Саме так вирiшила мiська влада в рамках мiсячника благоустрою боротися з торгiвлею у невстановлених мiсцях i без належних дозволiв, з абиде припаркованими машинами, стихiйними смiтниками i тому подiбними явищами, що не роблять честi Ужгороду.

Цього вiвторка у спiльний рейд мiстом поїхали перший заступник мiського голови Володимир Бобков, заступник мера Микола Адамовський, заступник начальника мiськвiддiлу мiлiцiї по громадськiй роботi В’ячеслав Григор’єв i головний спецiалiст вiддiлу захисту прав споживачiв управлiння економiки пiдприємництва Володимир Махобей. У принципi, порушникiв правил торгiвлi виявилося менше, нiж зазвичай (мабуть, цьому посприяв дощ, що лив того дня до обiду, чи далися взнаки попереднi мiлiцейськi “прочiсування”), але вони таки були. Бiля пiшохiдного мосту перевiряючi змусили згорнутися точку з бiжутерiєю та рiзним дрiб’язком, у власника якої була прострочена лiцензiя, така ж доля чекала “будку” iз сигаретами на пл. Кирила i Мефодiя, де не було дозволу на розмiщення об’єкта торгiвлi, хоча патент — наявний. Бiльш-менш порядок на вул. Грушевського, Заньковецької, Бородiна (там у вiвторок чергували ППСники). Зате на вул. Бєлiнського (базар бiля “Бiлочки”) дощ торговцiв не розiгнав. Тут стояла машина з живою рибою iз Залужжя з на пiвроку простроченим дозволом на торгiвлю, автiвки приватникiв iз консервацiєю та шовдарем узагалi без будь-яких лiцензiй, прямо на узбiччi проїжджої частини розклали овочi-фрукти, молоко й сир бабусi. Бачачи, що на початку iмпровiзованого торгового ряду почали трусити “нелегалiв”, iншi продавцi скоренько згортали свiй нехитрий крам. Щоб через пiвгодини торгiвля не поновилася, В’ячеслав Григор’єв дав наказ патрульно-пос-товiй службi проконтролювати цю територiю.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини)  -  26/03/07, 09:45


№ 11 (424) Олена Стричик: “Освоєння пiдземного простору центральної частини мiста —дуже цiкава перспектива, однак вона потребує всебiчного вивчення”

Наша газета в кiлькох останнiх номерах друкувала рiзнi точки зору ужгородцiв — фахiвцiв i просто небайдужих громадян — щодо майбутнього iсторичної частини мiста, шляхiв вирiшення її основних проблем. Зараз розповiсти про своє бачення перспектив цiєї територiї ми попросили начальника управлiння архiтектури та мiстобудування Ужгородської мiськради Олену Стричик.

Олена Георгiївна вiдразу обумовила, що в нас є правобережна i лiвобережна iсторичнi частини, але зараз iдеться про проблеми першої, обмеженої вулицями Корзо, Собранецькою, Корятовича, Пiдградською та унiверситетськими корпусами. Найбiльше нарiкань тут викликає завантаженiсть транспортом i, вiдповiдно, пробки. Чому так сталося? По-перше, нi ширину, нi конфiгурацiю iсторично сформованих вузеньких вулиць ми змiнити не можемо, а тим часом кiлькiсть автiвок у мiстi зросла в кiлька разiв, i всiм хочеться пiд’їхати якомога ближче до потрiбного мiсця. По-друге, обсяг реконструкцiй i перепланувань житлових примiщень за останнi роки збiльшився, що автоматично тягне за собою iнтенсивний автомобiльний та пiшохiдний рух. Ця частина Ужгорода стала центром дiлової активностi з багатьма банками, торговими закладами, кафе, i при тому тут зберiгається щiльна 2—3-поверхова житлова забудова.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини)  -  26/03/07, 09:44


№ 11 (424) Трибуна депутата. Роберт Левицький: “Ми розробляємо програму розвитку пiдприємництва i хочемо, щоб у цьому процесi брали участь самi пiдприємцi”

Нинi слово в “Трибунi депутата” має молодий успiшний пiдприємець, депутат мiськради вiд Народної партiї та голова постiйної комiсiї з питань економiчного розвитку i планування, iнвестицiйної i промислової полiтики, транспорту i зв’язку, пiдтримки пiдприємництва, майнової полiтики та приватизацiї Роберт Левицький. Оскiльки проблеми, що знаходяться в компетенцiї цiєї комiсiї, вкрай актуальнi для Ужгорода, розмова точилася переважно в цьому руслi.

Мирослава ГАЛАС, “Ужгород”

— Роберте Йосиповичу, скiльки чоловiк у вашiй комiсiї i люди яких професiй там представленi?

— До очолюваної мною комiсiї входять 7 депутатiв. Крiм мене, це Тетяна Галас, Олег Лукша, Юрiй Беляков, Станiслав Пономарьов, Микола Мойсюк та Олександр Ковач. Я назвав iх поiменно з двох причин: по-перше, щоб ужгородцi знали, до кого звертатися з приводу питань, що випливають iз профiлю комiсiї, а по-друге, наша комiсiя — одна з небагатьох, котрi вiдразу пiсля сформування почали працювати професiйно, конструктивно i найголовнiше — ефективно. Ми вiдкинули в своїй роботi полiтиканство, i це дало змогу вже в квiтнi—червнi минулого року, в перiод полiтичної невизначеностi як у державi, так i в мiстi, приймати необхiднi для забезпечення нормальної життєдiяльностi Ужгорода рiшення.

У нас представленi компетентнi професiонали. Маємо в своєму складi людину з ученим ступенем, заступника начальника управлiння майном мiста, фахiвцiв з житлово-комунального господарства, державного управлiння, бiзнесменiв.

— Якi найважливiшi питання розглядала комiсiя за час роботи i чи доводилося “запороти” якийсь проект?

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Влада)  -  26/03/07, 09:43


№ 10 (423) Велике прибирання у комплексi з поступовим озелененням

У рамках мiсячника благоустрою, оголошеного мiською владою з 12 березня, в Ужгородi розпочалося велике прибирання. У середу ґрунтовно взялися за вулицю Загорську, а як саме —продемонстрували журналiстам.

Мирослава ГАЛАС, “Ужгород”

Як розповiв перший заступник мiського голови Володимир Бобков, Загорська — не найбруднiша, але й не найчистiша з-помiж iнших вулиць, i саме тому на її прикладi вирiшили показати, яким чином виконуватимуть цю роботу нашi дорожнi служби. А схема дуже проста: спершу грейдером вичищають надбордюрну i прибордюрну територiї, потiм землю i бруд, котрий зiшкребла технiка, робiтники завантажують лопатами в машину, а вже остаточно — за допомогою пилососа i щiток — дочищає вулицю нещодавно придбаний пристрiй для внутрiквартального прибирання “Нордiк”. Цей агрегат шведського виробництва обiйшовся мiському бюджету в 519 тис. грн., але вiн того вартий. Журналiсти вiдразу ж змогли оцiнити контраст мiж неприбраною i прибраною сторонами: якщо на першiй автiвки, що проїжджали, здiймали густий шлейф куряви, то на другiй нiякого дискомфорту для пiшоходiв вони не створювали. До речi, у 20-х числах березня очiкується прибуття машини пилососного типу для тротуарiв, i тодi Ужгород матиме вже трiйку-комплект (про новий великий “пилосос” для вологого прибирання вулиць, презентований у лютому, ми вже писали). Володимир Олександрович сподiвається, що таким чином протягом мiсяця буде вирiвняно та приведено до нормального стану всi вулицi, i квiтень ми зустрiнемо без пилюки на них.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини)  -  19/03/07, 10:18


№ 10 (423) Парадокс зi сквером, або Брат за брата не вiдповiдає

Нещодавно мiська рада отримала з облдержадмiнiстрацiї лист-скаргу мешканцiв будинку № 24 на вул. Гойди iз зверненням до Сергiя Ратушняка: “Прошу розглянути. Про результати повiдомити заявника та ОДА” за пiдписом в. о. голови Закарпатської ОДА I. Балоги.

I все б нiчого — типове переадресування скарги по iнстанцiях — однак пiкантнiсть ситуацiї в тому, що скаржаться мешканцi на … брата Iвана Балоги Вiктора Балогу — колишнього голову ОДА, нинi очiльника секретарiату Президента, з iнiцiативи котрого свого часу сквер на вул. Гойди, по сусiдству з облдержадмiнiстрацiєю, почали “реконструювати”, що, власне, й турбує людей. У парку, цитуємо, “була задiяна важка автомобiльна технiка та крани, проведенi насипнi роботи, i в центрi скверу був вiдсипаний величезний острiв iз гравiю рiчки Уж та кам’яних брил”. Потiм роботи припинили, i нинi “сквер перетворився на суцiльне болото. Невисокий металевий паркан, який оточував його по периметру, був знятий, лавицi частково демонтованi, дерева частково вирубанi, замiсть них залишилися тiльки пеньки…” Звiсно, мешканцi хотiли б, аби цiй зеленiй оазi повернули її первiсний вигляд, i звернулися з цим проханням до голови ОДА Олега Гавашi, а розглядав скаргу, очевидно, Iван Балога.

Та найцiкавiше, що вiн же наприкiнцi минулого року на однiй iз прес-конференцiй вiдповiдав на запитання журналiстiв щодо цього скверика. I пояснив, що туди планували перенести дерев’яну церкву iз с. Дунковиця, почали облаштування територiй пiд неї, а згодом виявилося, що оскiльки це пам’ятка архiтектури, то на її перемiщення потрiбнi дозвiл iз Києва, якого не було, та значнi кошти, котрих теж ще не вiдшукали. Тому роботи й загальмувалися. Але тодi ж Iван Балога пообiцяв найближчим часом навести лад у зеленiй зонi. А тепер скеровує до мiськради вказiвку, мовляв, розберiться, хто там нищить сквер? Коментарi, мабуть, зайвi.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини)  -  19/03/07, 10:17


№ 10 (423) РЕКТОР ЗакДУ ПООБІЦЯВ повернути басейн містові

“Круглий стіл”, за яким обговорювалася проблема передачі містові басейну на стадіоні “Спартак”, що протягом останніх років перебував в оперативному управлінні ЗакДУ, зібрав у великому залі міськвиконкому чимало представників спортивної громадськості й міської влади, медиків, депутатів, загалом небайдужих людей.

Згадувалося, що цей відкритий басейн побудований у 1938 році, ще за чехів, і свого часу він був одним з найкращих об’єктів такого роду в Україні. Тут навчалися плавати діти, готувалися до змагань юні спортсмени, котрі показували неабиякі досягнення. А зараз за 7 років, що басейн знаходиться у віданні ЗакДУ, як висловився ветеран спорту пан Василькін, працював він усього 2 роки — в середньому по три з половиною місяці на рік. Про належний санітарний стан і техніку безпеки вже й не йдеться: інструкторів нема, люди стрибають у воду з козирка, кидають недопалки просто у басейн.

Міський голова Сергій Ратушняк узагалі різко “пройшовся” по ректору ЗакДУ. Він украй незадоволений тим, як господарює на стадіоні Федір Ващук та запевнив, що місто відмовляється від такого користувача, натомість приведе сюди потужного інвестора, котрий зробить тут порядок, і басейн знову стане загальнодоступним. Такими спорудами мають керувати фанати спорту, переконаний мер. Його бачення перспектив басейну — з 9-ї до 18-ї у будні там слід безкоштовно займатися школярам, а ввечері, на вихідні та на канікулах можна заробляти гроші завдяки іншим бажаючим поплавати.

Зараз людям, котрі потребують водної реабілітації після аварій, позайматися ніде, відпочити й поплавати з сім’єю, як колись, теж ніде — хто може собі це дозволити, їде на вихідні до сусідньої Угорщини. Словом, зобов’язань, які взяв на себе тоді ще УжДІІЕП, беручи на баланс басейн, він не виконав. Саме тому у відповідь на численні звернення минулоріч у міськраді була створена спеціальна комісія, яка вивчала стан цієї споруди і винесла це питання на відкрите обговорення в комісіях, а затим — у сесійній залі. Депутати вирішили повернути басейн містові, однак ЗакДУ оскаржив це рішення в суді. Зараз, як прокоментував начальник юридичного відділу міськради, є два шляхи: або продовжуватиметься судова тяганина, або за наслідками “круглого столу” питання вдасться вирішити мирно.

Ректор ЗакДУ Федур Ващук, котрий теж був присутній на зібранні, доводив, що басейн він прийняв у вкрай поганому стані, вкладав у нього гроші, отримані від студентів-контрактників як плату за навчання, хоча в принципі він йому не був потрібен тоді і не потрібен тепер. Це, мовляв, зайвий тягар, він готовий будь-якої миті передати те майно, яке прийняв від міста в 1999 році за відповідним актом прийому-передачі. Однак хоче відшкодування за вкладене у басейн і каже, що всі затрати у нього документально підтверджені. Правда, коли хтось із залу запропонував Федору Григоровичу тут же написати розписку про готовність передати споруду місту, він відповів, що це так не робиться. Отож наскільки щирими були заяви ректора, побачимо з подальшого розвитку подій.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Влада, Новини)  -  19/03/07, 10:17


10 (423) Будiвля ОДА стала власнiстю ужгородської громади

Так вирiшили ужгородськi депутати (без пiдтримки “Нашої України”) на 13 пленарному засiданнi IV сесiї V скликання, яке вiдбулося цього четверга. Окрiм споруди ОДА, у власнiсть територiальної громади мiста перейшли будiвлi обласних курсiв цивiльної оборони (вул. Собранецька, 157а), апеляцiйного суду (Довженка, 7), облвiйськкомату (Бородiна, 22), Будинок профспiлок (пл. Народна, 5), фiлармонiя (пл. Театральна, 10) та стара ратуша (пл. Жупанатська, 3), котрi, як зазначив на сесiї мiський голова, iсторично належали Ужгороду, проте виконкомом облради в 1992 роцi без усякого погодження з мiською радою були переведенi у власнiсть областi. Зараз рiшення облвиконкому вiд 9.04.1992 р. втратило чиннiсть, i БТI м. Ужгорода має виготовити технiчну документацiю та оформити свiдоцтва про право власностi Ужгородської мiськради на цi об’єкти.

Окрiм цього, нашi депутати розглянули ще 20 питань, у тому числi дали дозвiл на створення двох будинкових комiтетiв (Сергiй Ратушняк пiдкреслив, що перетворити будинки з усiма комунiкацiями на власнiсть мешканцiв — його стратегiя; люди самi вiдповiдатимуть за майно й утримуватимуть його в належному станi), погодили мiсце розташування територiй для обслуговування торгово-офiсного центру та влаштування багатоповерхової автостоянки на пл. Кирила i Мефодiя, для будiвництва торговельно-розважального комплексу на пл. Б. Хмельницького. Також на сесiї було затверджено Програму пiдтримки розвитку малого пiдприємництва в м. Ужгородi на 2007—2008 роки i прийнято звiт про виконання Програми економiчного i соцiального розвитку мiста на 2006 рiк (вiн, до речi, засвiдчив про позитивнi тенденцiї розвитку). Ще одне цiкаве рiшення — у мiстi затверджена Програма створення єдиного iнформацiйно-розрахункового центру комунальних платежiв. Унаслiдок її реалiзацiї у нас буде створено банк даних комунальних платежiв, де зосереджуватиметься iнформацiя з вiдомостями практично про кожного ужгородця i вiдповiднi тарифи по всiх видах компослуг. Автоматизована система дозволить централiзувати й унiфiкувати процес оплати за компослуги та спростить процедуру i скоротить термiн нараху- вання субсидiй.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Влада, Новини)  -  19/03/07, 10:17


№ 10 (423) Ярослав Рошко: “В одному мiсцi можна буде розв’язати вузлики багатьох поточних проблем”

Лiвий берег Ужгорода отримав по вул. Минайськiй, 16 нову гарну оздобу — комфортабельнi торговий i розважальний центри та поруч iз ними принципово новий сучасний ринок. Наш кореспондент зв’язався з директором ринку “М-16” Ярославом Рошком, аби отримати в нього найсвiжiшу iнформацiю для городян.

— Пане Ярославе, що собою являє новий супермаркет i коли слiд сподiватися на його вiдкриття?

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Новини)  -  19/03/07, 10:16
Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS