Газета ужгородської міської ради і виконкому

Архів за 26/02/07№ 7 (420) На Водоканалi знову була аварiя

Минулими вихiдними значна частина лiвобережжя Ужгорода — приблизно 40 тисяч чоловiк — на цiлу добу залишилася без води через аварiйну ситуацiю на Минайському водозаборi. Там вибух кiнцевої воронки 10-240 знеструмив насосну станцiю.

Як розповiв перший заступник директора, головний iнженер КП “Водоканал м. Ужгорода” Михайло Брежнєв, подiбна НП була в Минаї i на початку листопада. I тодi, й тепер причина одна — замортизованiсть обладнання. Технiчної можливостi переключати водозабiр на iншу схему живлення у таких випадках наразi нема.

Михайло Григорович каже: аби попередити аварiйнi ситуацiї на водозаборi, необхiдно в першу чергу завершити реконструкцiю i ввести в експлуатацiю лiнiю 6 кВ вiд пiдстанцiї ГКС с. Часлiвцi для забезпечення роботи в надзвичайних ситуацiях 4-х артезiанських свердловин та одного насоса на станцiї II пiдняття водозабору, а також встановити обладнання плавного пуску та регуляцiї частоти насосiв 2-го пiдйому. Крiм того, слiд придбати ще один трансформатор, спроектувати, закупити i ввести в експлуатацiю комутацiйне обладнання для 10 кВ та 6 кВ. Звiсно, Водоканал необхiдних коштiв не має, i 100 тис. грн. на це найближчим часом пообiцяли видiлити з мiської казни.

Реконструкцiя Минайського водозабору останнiм часом у мiру можливостей ведеться за допомогою керiвництва Ужгорода: запроваджуються енергоощаднi технологiї, проводився ремонт. Цьогорiч сподiваються i на 2 млн. грн. субвенцiї з Державного бюджету конкретно для цього об’єкта, але це поки що лише очiкування.

Тим часом за десятки рокiв експлуатацiї без значних капiталовкладень господарство Водоканалу перебуває у вкрай поганому технiчному станi, от i рветься, де тонко, — то тут, то там.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Новини, Випадок)  -  26/02/07, 11:48


№ 7 (420) Ужгород пропилососять

У буквальному розумiннi слова. У п’ятницю представники мiської влади на чолi iз Сергiєм Ратушняком репрезентували мас-медiйникам щойно закуплену мiстом прибиральну машину, котра вмiє i пилососити, i мити.

Обiйшлася вона в 942 тис. грн., але вартує таких грошей: за 1 годину може очистити 35 тис. м2 (щоб ужгородцям легше було орiєнтуватися, скажемо, що це, до прикладу, вся Собранецька вiд початку до кiнця). А за день, вiдповiдно, прибере 55 км дорiг. При цьому якiсть незрiвнянна з ручним прибиранням за допомогою мiтли й лопати: тут i пилососення, i миття асфальту без хмар куряви навколо. Передбачається, що основнi траси й магiстралi машина прибиратиме вночi або рано-вранцi, коли iнтенсивнiсть руху мiнiмальна, а другоряднi — в робочий час.

У планах керiвництва мiста — до кiнця мiсяця закупити другу машину — вже для прибирання тротуарiв, а потiм вiдшукати в бюджетi кошти на ще одну. У пiдсумку це дасть можливiсть зробити ужгородськi вулицi набагато чистiшими i перекласти важку фiзичну працю на прибиральнi автомобiлi.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Влада, Новини)  -  26/02/07, 11:39


№ 7 (420) Сергiй Ратушняк: “За пiвроку до виборiв накричимося. Зараз давайте попрацюєм”

Навколотарифна вiйна в парламентi та Київськiй мiськрадi, як кола по водi, поширюється й на регiони. То тут, то там кричать про нереально високу плату за комунальнi послуги, i дехто навiть перестає розраховуватися, вичi-куючи, що з того вийде. За таких умов журналiс-ти не могли не скористатися нагодою, щоб дiзнатися думку мера Ужгорода з цього приводу. Сергiй Ратушняк виклав свої мiркування з позицiй реалiстичних, без натяку на популiзм:

— Навколо тарифiв iде полiтична трiскотня. I я навiть знаю, як її припинити: нехай Юлiя Тимошенко очолить усi комунальнi пiдприємства, у тому числi “Уж-тепло”, i надає послуги хоч i за цiнами 1936 року. А тепер серйозно. По-перше, держава своїми постановами офiцiйно визнала, що тарифи комунальних пiдприємств були нижчими за їхню собiвартiсть, i зобов’язалася компенсувати рiзницю. До речi, борги 1999—2000 рр. часiв прем’єрства Ющенка та вiце-прем’єрства Тимошенко нам повернули лише в серпнi-вереснi минулого року.

Друге. У тарифах пiд впливом мiської влади — максимум 10%. Бо 90% — це вартiсть газу, електрики, зарплата та нарахування на неї. I якщо хтось думає, що на цих 10 вiдсотках можна заробляти мiльйони — хай стане керiвником i покаже, як.

Третє. Попередня влада хотiла бути доброю i не пiдвищувала тарифи. У пiдсумку всi комунальнi пiдприємства тодi залiзли в боргову яму i збанкрутували. 58 млн. — борг “Ужгородтеплокомуненерго”, 29 млн. — Водоканалу, 1,3 млн. — КТП. Майно останнього податкова iнспекцiя зараз продає. А що далi? Мiськвиконком i дороги продавати за борги? Хiба це вихiд?

Четверте. Тим, хто кричить про високi цiни, хочу сказати: рентабельнiсть тарифiв для населення практично в жоднiй із послуг не перевищує 1,2%. На бюджет iде навантаження вiд 3 до 5%, на бiзнес — до 7. Таким чином вони, розраховуючись майже стовiдсотково, перекривають платежi, якi не надiйшли вiд населення.

Ми так прагнемо в СОТ i вже в червнi цього року сподіваємося там бути, але ж без економiчно обґрунтованих цiн на послуги це неможливо. СОТ дає нам вiдстрочки по аграрному сектору, у банкiвськiй i страховiй сферах, по лiзингу, судових реформах, але що стосується комунальних платежiв — нiякого відтермінування нема. Ви скажете, що є малозабезпеченi. Проте ми можемо надати субсидiї 14 тисячам ужгородцiв. Мiж тим понад 4 тисячi чоловiк навiть не з’явилися за ними.

I останнє. Я люблю Ужгород i Закарпаття i хочу залучити сюди якомога бiльше стратегiчних партнерiв. Моє завдання — затягти в мiсто сотнi мiльйонiв iнвестицiй. Всi гарнi дiлянки в нас поступово перетворюються на готельнi, торговельнi комплекси, розважальнi i спортивно-оздоровчi заклади, цiлi житловi квартали. I це все без копiйки бюджетних коштiв. У цi об’єкти буде вкладено понад 350 млн. доларiв.

Наступне стратегiчне завдання — залучити iнвесторiв у комунальну сферу: освiтлення, тепло- i водопостачання, лiфти. Я хочу притягнути потужні європейські компанії — у кожнiй з цих сфер конкурують по 2—3. У сферу теплопостачання хочуть iти французи, швейцарцi i чехи. Хто кращi умови запропонує, той i працюватиме. На переробку смiття у нас претендують потужнi свiтовi компанiї з оборотом понад 40 млрд. євро на рiк. З Мукачевом за їхнiми тарифами вони працювати не хочуть. Нехай сьогоднi я поганий в очах багатьох, але роблю стратегiчно важливi i правильнi кроки, щоб Ужгород врештi став європейським мiстом. Бюджетнi кошти треба зосередити на реконструкцiї транспортних магiстралей, на дорогах, а сферу послуг — вiддати комерцiйним структурам, представникам яких партiй вони б не належали. Тiльки в тепло в Ужгородi треба вкласти 45 млн. євро. Для мiста це завдання на 70 рокiв, а ми отримуємо кошти протягом двох. Через два роки в нас запрацює аквапарк, нашi дiти будуть розважатися там на атракцiонах. У це буде вкладено 20 млн. євро — i теж жодної бюджетної копiйки. Презентабельнiсть мiста не в тому, що воно засмiчене (до речi, мешканцями Ужгорода), а в тому, що воно розвивається в правильному напрямі. Нi хлiб, нi горiлка, нi ковбаса не бувають безкоштовними, i з цього приводу нiхто не здіймає галасу. А воду чомусь хочуть мало не дармову.

Пiд моїм керiвництвом мiсто отримає зовсiм нову якiсть. 9 мiсяцiв ми не виходимо в ефiр, не даємо iнтерв’ю, не збираємо майданiв — ми працюємо. Зробити щось, маючи грошi, багато розуму не треба. Але в нашiй ситуацiї якраз має працювати менеджер, органiзатор — ось у чому моє завдання. Я просто хотiв би, щоб менi не заважали.

А щодо ситуацiї в мiськiй радi, то якби не втручалися київськi вождi, у нас була б абсолютно нормальна спiвпраця. В усiх вищеназваних проектах задiянi представники всiх фракцiй, iде спiльна робота. Це приклад того, що можна заховати прапори. За пiвроку до виборiв ще накричимося, зараз 4 роки давайте попрацюємо. Ще цього року наше мiсто стане чистим, у ньому будуть цiлi квартали з новим теплом, водою, лiфтами, перший в Українi полiгон твердих побутових вiдходiв, органiзований за свiтовими технологiями. А через 2—3 роки ми про цi проблеми взагалi забудемо. Я зроблю мiсто кращим, тiльки хотiв би, щоб менi не заважали працювати.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини)  -  26/02/07, 11:38


№ 7 (420) Трибуна депутата. Володимир Новіков: “Ми орієнтуємося на програму Соцпартії України й намагаємося, аби вона на рівні Ужгорода втілювалася”

Соціалістична партія в чинному депкорпусі міської ради має трьох представників. Вони не є фракцією, бо її, згідно із законодавством, можуть утворити не менш як 5 депутатів. Тому об’єдналися в партійну групу, роботу якої координує Володимир Новіков. Йому ми й надали слово в “Трибуні депутата”.

Олена МАКАРА, “Ужгород”

— Володимире Миколайовичу, представте, будь ласка, ваших колег-соціалістів.

— На березневих виборах Соціалістична партія в Ужгороді отримала 4,13 %, що забезпечило нам 3 депутатських місця в раді нового скликання. Тож до представницького органу увійшла перша трійка виборчого партійного списку, в саме: Єлізавета Лях, заступник головного лікаря міської дитячої лікарні з поліклінічної роботи, я та Юрій Фогел, на той час директор “Ужгородтеплокомуненерго”.

— В яких депутатських комісіях працюють члени вашої групи?

— Двоє з нас — у комісії з питань бюджету: Єлізавета Йосипівна є заступником голови, а Юрій Георгійович — членом. Я входжу до земельної комісії.

— Якими бачите свої завдання у нинішньому складі міськради?

— На жаль, наша партійна група найменша в міськраді, вона не є визначальною, тобто такою, яка може суттєво щось змінити. Але ми орієнтуємося на програму Соцпартії України й намагаємося — хоч і втрьох,— аби вона на рівні Ужгорода втілювалася.

— Основні її засади?

— Ми їх декларуємо з моменту створення в 1991 році Соціалістичної партії України, а саме: побудувати в Україні соціал-демократичне суспільство, як у більшості розвинутих країн Європи. А відповідно, аби побудувати таке суспільство, треба кардинально поліпшити життя наших громадян. Це головне, чого ми прагнемо.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада)  -  26/02/07, 11:38
Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS