Газета ужгородської міської ради і виконкому

Архів за 14/02/07№ 5 (418) Ужгородськi депутати звернулися до Кабмiну та НКРЕ з проханням установити справедливi цiни на газ

На Х пленарне засiдання IV сесiї V скликання Ужгородської мiської ради виносилося не так багато питань, як зазвичай, тому й пройшла вона оперативно. Однак без несподiванок не обiйшлося.

Зокрема з формулюванням “за незадовiльну роботу” вiд керiвництва земельною комiсiєю був усунутий БЮТiвець Степан Шолтес. Утiм, на мiсце звiльненого голови пiсля 10-хвилинної перерви депутати, порадившись, висунули кандидатуру його однопартiйця Петра Харевича i вiдразу ж затвердили її. Заступником Петра Iвановича обраний “регiонал” Вiктор Феєр.

Прозвучала на сесiї й приємна звiстка: маємо наразi перевиконання бюджету (приблизно 160 вiдсоткiв порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року), отож, якщо так пiде й далi, буде можливiсть додатково фiнансувати вирiшення найгарячiших проблем Ужгорода. У зв’язку з додатковими надходженнями до бюджету розвитку вiд продажу комунального майна та земель внесенi змiни до Програми економiчного i соцiального розвитку мiста на 2007 рiк у частинi видаткiв на бюджетну i комунальну сфери. Доходи спецiального фонду збiльшено на 12345400 грн.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини, Країна)  -  14/02/07, 10:02


№ 5 (418) В Ужгородi прорвало каналiзацiю, але екологiчної катастрофи не сталося

Серйозний прорив, що обернувся величезним нервовим напруженням i цiлодобовою роботою для керiвництва та працiвників Водоканалу, стався на Ужгородськiй КНС-1 минулої суботи пiд ранок. На лiквiдацiю аварiї пiшло 6 днiв та чимало коштiв, однак, на щастя, до екологiчної катастрофи вона не призвела.

Як розповiв директор Во-доканалу Юрiй Омельяненко, КНС-1 була запущена в дiю у 1975 роцi, i залiзобетон свiй строк експлуатацiї уже вiдслужив. Це й стало основною причиною прориву, хоча Юрiй Вiталiйович пiдозрює, що ще при будiвництвi станцiї могли бути порушенi правила монтажу, i вода давно потроху просочувалася в ґрунт. Коли 3 лютого сталася аварiя, частину стокiв перекинули на КНС-4, однак спрямувати туди весь об’єм нечистот не було технiчної можливостi. Тому довелося спускати їх в Уж: на Слов’янськiй набережнiй перехожi могли бачити потужний фонтан, що з шумом вливався в рiчку.

На лiквiдацiю аварiї кинули всi сили Водоканалу, допомагали й МНСники. У недiлю з’ясувалося, що для ремонту потрiбна труба бiльшого дiаметру, нiж та, яку прорвало, — iнакше насувну муфту не зробити. Та знайти її виявилося справжньою проблемою — при водопостачаннi й водовiдведеннi такi не застосовуються. Зрештою товстостiнну трубу дiаметром 1400 мм, що використовується для прокладання магiстральних газопроводiв, вiдшукали аж у Свалявi. I вже пiсля того, як доставили її, зварники цiлу середу й до 5-ї ранку наступного дня трудилися не покладаючи рук. Остаточно лiквiдували аварiю о 15.20 у четвер, а о 17-й закрили аварiйний випуск.

Юрiй Омельяненко пiдкреслює, що серйозної шкоди довкiллю завдано не було. Екологи та працiвники водгоспу весь цей час по кiлька разiв на день брали проби з Ужа вище та нижче мiсця викиду стокiв — поблизу кафе “Венецiя” та бiля Боздоського мосту. Аналiзи робили щораз за 11—18 показниками i нiяких вiдхилень не виявили — вмiст забруднюючих речовин не перевищував вiдповiдних норм якостi поверхневих вод. (Тут допомогло й те, що рiчка зараз далеко не мiлка). Перебоїв iз водопостачанням ужгородцiв теж не було, адже мiський водозабiр знаходиться значно вище за течiєю.

До речi, словаки нiяких офiцiйних претензiй з приводу забруднення води не висловлювали, хоча постiйно вiдстежують її якiсть.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Новини, Випадок)  -  14/02/07, 10:02


№ 5 (418) До незалежного тестування — через лотерею

А все тому, що бажаючих пройти його набагато бiльше, нiж передбачено квотою для Ужгорода. Минулорiч, коли експеримент iз зовнiшнього тестування випускникiв загальноосвiтнiх шкiл тiльки стартував, у ньому брали участь 894 добровольцi з обласного центру та 379 — з Мукачiвського району. Зараз акцiю розширено географiчно — незалежне тестування стане доступним у всiх регiонах України, зокрема й по всьому Закарпаттю, зате кiлькiсть учасникiв довелося обмежити для кожного району.

Мирослава ГАЛАС, “Ужгород”

В Ужгородi з 701 претендента долучитися до експерименту зможуть лише 350 (при цьому наше мiсто отримало навiть трохи бiльший вiдсоток, як iншi, — на правах досвiдченого в цьому питаннi). Аби все було по-чесному i не виникало питань, чому саме тим чи iншим учням випала нагода тестуватися, Ужгородське управлiння освiти вирiшило провести в Падiюнi своєрiдну лотерею для школярiв-випускникiв. За її органiзацiєю та проведенням стежила комiсiя з 11 чоловiк на чолі з начальником управління освіти Володимиром Огаром. До неї входили й заступник міського голови Ужгорода Володимир Симулик, представники громадськостi, по одному депутату з обл- та мiськради i навiть двоє школярiв. Перед початком вiдбору всi пiдписали 3 екземпляри спискiв претендентiв (де кожен учень мав свiй порядковий номер), убезпечивши їх вiд пiдмiни. Власне вiдбiр доручили комп’ютеру. Спецiально створена обласним управлiнням освiти i науки програма працює за системою вибору випадкового числа.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини)  -  14/02/07, 10:01


№ 5 (418) Нещодавні змiни у вiтчизняному законодавствi допоможуть боротися із зарплатами у конвертах

12 сiчня набув чинностi Закон України “Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо питань загальнообов’язкового державного соцiального страхування” № 435-V. За деякими роз’ясненнями стосовно основних положень документа ми звернулися до директора виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України Юрiя Мельникова.

— Спочатку кілька слiв про дiяльнiсть самого Фонду, значення якого в системi загальнообов’язкового державного соцiального страхування важко переоцінити. Зараз у нас на облiку знаходиться понад 319 тисяч потерпiлих та членiв їх сiмей, котрим Фонд через страховi виплати вiдшкодовує заподiяну здоров’ю шкоду, отриману на виробництвi пiд час нещасного випадку чи професiйного захворювання, — розповiдає Юрiй Євгенович. Також Фонд виплачує одноразову допомогу в разi втрати працездатностi або смертi потерпiлого, здiйснює щомiсячнi виплати, вiдшкодовує Пенсiйному фонду України витрати на пенсiї у зв’язку iз втратою годувальника та надає цiлий комплекс соцiальних послуг з медичної та соцiальної реабiлiтацiї тощо.

Звичайно, для цього потрiбнi чималi кошти. Очiкується, що до бюджету Фонду цього року надiйде понад 2,8 млрд. гривень. Це чимала сума, якщо врахувати, що проблема невчасної сплати внескiв пiдриємствами-боржниками і зараз залишається актуальною. Торiк кiлькiсть недисциплiнованих страхувальникiв сягнула майже 8 тисяч, тому й не дивно, що недоїмка становила 39,5 млн. гривень. До таких порушникiв фiнансової дисциплiни Фонд ставився далеко не поблажливо. Наприклад, сума штрафiв, накладених на неплатникiв за 9 мiсяцiв минулого року, обчислювалася в майже пiвтора мiльйона гривень. Але попри все ми вважаємо, що ефективно боротися з тими, хто приховує свої прибутки i заганяє заробiтну плату “в тiнь”, певним чином заважало не достатньо суворе попереднє законодавство.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Соціум, Влада, Новини, Країна)  -  14/02/07, 10:00
Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS