Газета ужгородської міської ради і виконкому

Архів за Лютий 2007№ 7 (420) На Водоканалi знову була аварiя

Минулими вихiдними значна частина лiвобережжя Ужгорода — приблизно 40 тисяч чоловiк — на цiлу добу залишилася без води через аварiйну ситуацiю на Минайському водозаборi. Там вибух кiнцевої воронки 10-240 знеструмив насосну станцiю.

Як розповiв перший заступник директора, головний iнженер КП “Водоканал м. Ужгорода” Михайло Брежнєв, подiбна НП була в Минаї i на початку листопада. I тодi, й тепер причина одна — замортизованiсть обладнання. Технiчної можливостi переключати водозабiр на iншу схему живлення у таких випадках наразi нема.

Михайло Григорович каже: аби попередити аварiйнi ситуацiї на водозаборi, необхiдно в першу чергу завершити реконструкцiю i ввести в експлуатацiю лiнiю 6 кВ вiд пiдстанцiї ГКС с. Часлiвцi для забезпечення роботи в надзвичайних ситуацiях 4-х артезiанських свердловин та одного насоса на станцiї II пiдняття водозабору, а також встановити обладнання плавного пуску та регуляцiї частоти насосiв 2-го пiдйому. Крiм того, слiд придбати ще один трансформатор, спроектувати, закупити i ввести в експлуатацiю комутацiйне обладнання для 10 кВ та 6 кВ. Звiсно, Водоканал необхiдних коштiв не має, i 100 тис. грн. на це найближчим часом пообiцяли видiлити з мiської казни.

Реконструкцiя Минайського водозабору останнiм часом у мiру можливостей ведеться за допомогою керiвництва Ужгорода: запроваджуються енергоощаднi технологiї, проводився ремонт. Цьогорiч сподiваються i на 2 млн. грн. субвенцiї з Державного бюджету конкретно для цього об’єкта, але це поки що лише очiкування.

Тим часом за десятки рокiв експлуатацiї без значних капiталовкладень господарство Водоканалу перебуває у вкрай поганому технiчному станi, от i рветься, де тонко, — то тут, то там.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Новини, Випадок)  -  26/02/07, 11:48


№ 7 (420) Ужгород пропилососять

У буквальному розумiннi слова. У п’ятницю представники мiської влади на чолi iз Сергiєм Ратушняком репрезентували мас-медiйникам щойно закуплену мiстом прибиральну машину, котра вмiє i пилососити, i мити.

Обiйшлася вона в 942 тис. грн., але вартує таких грошей: за 1 годину може очистити 35 тис. м2 (щоб ужгородцям легше було орiєнтуватися, скажемо, що це, до прикладу, вся Собранецька вiд початку до кiнця). А за день, вiдповiдно, прибере 55 км дорiг. При цьому якiсть незрiвнянна з ручним прибиранням за допомогою мiтли й лопати: тут i пилососення, i миття асфальту без хмар куряви навколо. Передбачається, що основнi траси й магiстралi машина прибиратиме вночi або рано-вранцi, коли iнтенсивнiсть руху мiнiмальна, а другоряднi — в робочий час.

У планах керiвництва мiста — до кiнця мiсяця закупити другу машину — вже для прибирання тротуарiв, а потiм вiдшукати в бюджетi кошти на ще одну. У пiдсумку це дасть можливiсть зробити ужгородськi вулицi набагато чистiшими i перекласти важку фiзичну працю на прибиральнi автомобiлi.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Влада, Новини)  -  26/02/07, 11:39


№ 7 (420) Сергiй Ратушняк: “За пiвроку до виборiв накричимося. Зараз давайте попрацюєм”

Навколотарифна вiйна в парламентi та Київськiй мiськрадi, як кола по водi, поширюється й на регiони. То тут, то там кричать про нереально високу плату за комунальнi послуги, i дехто навiть перестає розраховуватися, вичi-куючи, що з того вийде. За таких умов журналiс-ти не могли не скористатися нагодою, щоб дiзнатися думку мера Ужгорода з цього приводу. Сергiй Ратушняк виклав свої мiркування з позицiй реалiстичних, без натяку на популiзм:

— Навколо тарифiв iде полiтична трiскотня. I я навiть знаю, як її припинити: нехай Юлiя Тимошенко очолить усi комунальнi пiдприємства, у тому числi “Уж-тепло”, i надає послуги хоч i за цiнами 1936 року. А тепер серйозно. По-перше, держава своїми постановами офiцiйно визнала, що тарифи комунальних пiдприємств були нижчими за їхню собiвартiсть, i зобов’язалася компенсувати рiзницю. До речi, борги 1999—2000 рр. часiв прем’єрства Ющенка та вiце-прем’єрства Тимошенко нам повернули лише в серпнi-вереснi минулого року.

Друге. У тарифах пiд впливом мiської влади — максимум 10%. Бо 90% — це вартiсть газу, електрики, зарплата та нарахування на неї. I якщо хтось думає, що на цих 10 вiдсотках можна заробляти мiльйони — хай стане керiвником i покаже, як.

Третє. Попередня влада хотiла бути доброю i не пiдвищувала тарифи. У пiдсумку всi комунальнi пiдприємства тодi залiзли в боргову яму i збанкрутували. 58 млн. — борг “Ужгородтеплокомуненерго”, 29 млн. — Водоканалу, 1,3 млн. — КТП. Майно останнього податкова iнспекцiя зараз продає. А що далi? Мiськвиконком i дороги продавати за борги? Хiба це вихiд?

Четверте. Тим, хто кричить про високi цiни, хочу сказати: рентабельнiсть тарифiв для населення практично в жоднiй із послуг не перевищує 1,2%. На бюджет iде навантаження вiд 3 до 5%, на бiзнес — до 7. Таким чином вони, розраховуючись майже стовiдсотково, перекривають платежi, якi не надiйшли вiд населення.

Ми так прагнемо в СОТ i вже в червнi цього року сподіваємося там бути, але ж без економiчно обґрунтованих цiн на послуги це неможливо. СОТ дає нам вiдстрочки по аграрному сектору, у банкiвськiй i страховiй сферах, по лiзингу, судових реформах, але що стосується комунальних платежiв — нiякого відтермінування нема. Ви скажете, що є малозабезпеченi. Проте ми можемо надати субсидiї 14 тисячам ужгородцiв. Мiж тим понад 4 тисячi чоловiк навiть не з’явилися за ними.

I останнє. Я люблю Ужгород i Закарпаття i хочу залучити сюди якомога бiльше стратегiчних партнерiв. Моє завдання — затягти в мiсто сотнi мiльйонiв iнвестицiй. Всi гарнi дiлянки в нас поступово перетворюються на готельнi, торговельнi комплекси, розважальнi i спортивно-оздоровчi заклади, цiлi житловi квартали. I це все без копiйки бюджетних коштiв. У цi об’єкти буде вкладено понад 350 млн. доларiв.

Наступне стратегiчне завдання — залучити iнвесторiв у комунальну сферу: освiтлення, тепло- i водопостачання, лiфти. Я хочу притягнути потужні європейські компанії — у кожнiй з цих сфер конкурують по 2—3. У сферу теплопостачання хочуть iти французи, швейцарцi i чехи. Хто кращi умови запропонує, той i працюватиме. На переробку смiття у нас претендують потужнi свiтовi компанiї з оборотом понад 40 млрд. євро на рiк. З Мукачевом за їхнiми тарифами вони працювати не хочуть. Нехай сьогоднi я поганий в очах багатьох, але роблю стратегiчно важливi i правильнi кроки, щоб Ужгород врештi став європейським мiстом. Бюджетнi кошти треба зосередити на реконструкцiї транспортних магiстралей, на дорогах, а сферу послуг — вiддати комерцiйним структурам, представникам яких партiй вони б не належали. Тiльки в тепло в Ужгородi треба вкласти 45 млн. євро. Для мiста це завдання на 70 рокiв, а ми отримуємо кошти протягом двох. Через два роки в нас запрацює аквапарк, нашi дiти будуть розважатися там на атракцiонах. У це буде вкладено 20 млн. євро — i теж жодної бюджетної копiйки. Презентабельнiсть мiста не в тому, що воно засмiчене (до речi, мешканцями Ужгорода), а в тому, що воно розвивається в правильному напрямі. Нi хлiб, нi горiлка, нi ковбаса не бувають безкоштовними, i з цього приводу нiхто не здіймає галасу. А воду чомусь хочуть мало не дармову.

Пiд моїм керiвництвом мiсто отримає зовсiм нову якiсть. 9 мiсяцiв ми не виходимо в ефiр, не даємо iнтерв’ю, не збираємо майданiв — ми працюємо. Зробити щось, маючи грошi, багато розуму не треба. Але в нашiй ситуацiї якраз має працювати менеджер, органiзатор — ось у чому моє завдання. Я просто хотiв би, щоб менi не заважали.

А щодо ситуацiї в мiськiй радi, то якби не втручалися київськi вождi, у нас була б абсолютно нормальна спiвпраця. В усiх вищеназваних проектах задiянi представники всiх фракцiй, iде спiльна робота. Це приклад того, що можна заховати прапори. За пiвроку до виборiв ще накричимося, зараз 4 роки давайте попрацюємо. Ще цього року наше мiсто стане чистим, у ньому будуть цiлi квартали з новим теплом, водою, лiфтами, перший в Українi полiгон твердих побутових вiдходiв, органiзований за свiтовими технологiями. А через 2—3 роки ми про цi проблеми взагалi забудемо. Я зроблю мiсто кращим, тiльки хотiв би, щоб менi не заважали працювати.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини)  -  26/02/07, 11:38


№ 7 (420) Трибуна депутата. Володимир Новіков: “Ми орієнтуємося на програму Соцпартії України й намагаємося, аби вона на рівні Ужгорода втілювалася”

Соціалістична партія в чинному депкорпусі міської ради має трьох представників. Вони не є фракцією, бо її, згідно із законодавством, можуть утворити не менш як 5 депутатів. Тому об’єдналися в партійну групу, роботу якої координує Володимир Новіков. Йому ми й надали слово в “Трибуні депутата”.

Олена МАКАРА, “Ужгород”

— Володимире Миколайовичу, представте, будь ласка, ваших колег-соціалістів.

— На березневих виборах Соціалістична партія в Ужгороді отримала 4,13 %, що забезпечило нам 3 депутатських місця в раді нового скликання. Тож до представницького органу увійшла перша трійка виборчого партійного списку, в саме: Єлізавета Лях, заступник головного лікаря міської дитячої лікарні з поліклінічної роботи, я та Юрій Фогел, на той час директор “Ужгородтеплокомуненерго”.

— В яких депутатських комісіях працюють члени вашої групи?

— Двоє з нас — у комісії з питань бюджету: Єлізавета Йосипівна є заступником голови, а Юрій Георгійович — членом. Я входжу до земельної комісії.

— Якими бачите свої завдання у нинішньому складі міськради?

— На жаль, наша партійна група найменша в міськраді, вона не є визначальною, тобто такою, яка може суттєво щось змінити. Але ми орієнтуємося на програму Соцпартії України й намагаємося — хоч і втрьох,— аби вона на рівні Ужгорода втілювалася.

— Основні її засади?

— Ми їх декларуємо з моменту створення в 1991 році Соціалістичної партії України, а саме: побудувати в Україні соціал-демократичне суспільство, як у більшості розвинутих країн Європи. А відповідно, аби побудувати таке суспільство, треба кардинально поліпшити життя наших громадян. Це головне, чого ми прагнемо.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада)  -  26/02/07, 11:38


№ 6 (419) Кому потрiбна дезiнформацiя?

Повiдомлення про те, що прем’єр-мiнiстр України Вiктор Янукович на засiданнi Кабмiну пiддав нищiвнiй критицi тарифи на житлово-комунальнi послуги, в тому числi й ужгородськi, миттю облетiло засоби масової iнформацiї. Реакцiя мера Ужгорода не забарилася.

Цiєї п’ятницi Сергiй Ратушняк вiдправив до Києва телеграму, де просить уряд вивчити джерело “компетентної iнформацiї” з цього приводу i вимагає притягнути до вiдповiдальностi винних у доведеннi неправдивих даних прем’єру. Річ у тім, що основна претензiя до наших тарифiв полягає в закладеннi у цiни на воду й водовiдведення “органiзацiйних та представницьких затрат”. Але ж на момент, коли формувалися тарифи, включення в них цiєї статтi витрат було цiлком законним! (Утiм i зараз у жодному нормативному актi прямо не вказано на протиправнiсть такого кроку). Як Ужгородський мiськвиконком, затвердивши цiни на воду 26 липня 2006 р., мiг урахувати новий Порядок формування тарифiв на зазначенi послуги, опублiкований в “Офiцiйному вiснику” якраз того дня? (А головне управлiння економiки Закарпатської ОДА повiдомлення щодо прийнятої постанови Кабмiну надiслало в мiську раду аж 7 серпня).

Важливо також наголосити, i наша газета про це вже писала, що питома вага представницьких та iнших органiзацiйних витрат у собiвартостi послуг водопостачання становить 0,01%, а водовiдведення — 0,02%. Загалом це 0,0005 грн. у вартостi кубометра води та водовiдведення. При цьому електроенергiя, котра “з’ї-дає” понад 40% тарифу, з часу його прийняття уже подорожчала з 34,5 коп./кВт до 41 коп.

До речi, до грудня 2006 року КП “Водоканал м.Ужгорода” з приводу правильностi встановлення тарифiв на його послуги перевiряли КРУ в Закарпатськiй областi, обласна Державна iнспекцiя з контролю за цiнами, Закарпатське обласне територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України та робоча група Закарпатської облдержадмiнiстрацiї. Тодi нiяких порушень нiхто не виявив. А зараз раптом знайшли…

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Влада, Новини, Країна)  -  22/02/07, 12:33


№ 6 (419) «Серце» Закарпаття запрацювало

На день Святого Валентина в Ужгороді в кардіологічному диспансері відкрили рентген-хірургічне відділення. Багато закарпатців, котрі страждають на серцево-судинні захворюванн, матимуть змогу діагностуватися та лікуватися в області.

У Закарпатській області протягом 2006 року зареєстровано 238776 хворих на ішемічну хворобу серця, а це кожен четвертий житель області, та 899 хворих на гострий інфаркт. Актуальним залишається питання попередження та зниження інвалідизації та смертності від цих хвороб.

Головний лікар Закарпатського обласного кардіодиспансеру Роман Соскида повідомив, що відтепер у рентген-хірургічному відділенні лікуватимуть ішемію, гострий інфаркт міокарда. І найголовнішим є те, що хворий після спеціалізованої допомоги не стає інвалідом.

“Маса проблем із міокардом виникає, перш за все, через судини та проблеми з кровообігом. У цьому плані досі ми не мали змоги виявляти такі порушення”, — сказав на урочистому відкритті начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Михайло Турянчик.

У диспансері розгорнуто 5 відділень. Серед них інфарктне, загально-кардіологічне, диспансерно-поліклінічне та інші. Диспансерно-поліклінічне відділення розраховане на 180 відвідувань за добу.

Зокрема у поліклінічному відділені функціонують клінічна, біохімічна та рентгенкатетеризаційна лабораторії; кабінет УЗД та функціональної діганостики; відділення реанімації та порішення риьтмів, такі спеціалісти, як гінеколог, окуліст, ЛОР, відділення реанімації та порушення ритмів. У цих службах задіяно 116 медичних працівників. Закуплено витратні матеріали для проведення коронографій на 20 тисяч гривень, автоматичний ін’єктор вартістю 240 тисяч гривень, ангіографічний стіл вартістю 200 тисяч гривень.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Новини)  -  22/02/07, 12:32


№ 6 (419) Вулицю Фединця таки роблять проїзною

Минулого четверга відбулося засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради, на якому було прийнято рішення про відкриття вулиці Фединця для проїзду автомобільного транспорту.

На виконання рішення господарського суду Закарпатської області від 26.12.2006 р. у справі № 11/271 та керуючись, зокрема, рішеннями сесії Ужгородської міської ради від 12.09.2006 р. № 36 “Про ліквідацію комунального підприємства “Ринок-1” та № 313 від 4.06.2004 р. “Про генеральний план міста”, підприємців, котрі займають територію вулиці Фединця, зобов’язали самостійно звільнити її в строк до 19 лютого 2007 року включно.

15 лютого на ринку по вул. Фединця було зроблено радіоповідомлення про припинення торгівлі. Представники ліквідаційної комісії та юристи зустрілися з підприємцями, щоб ознайомити їх із відповідними рішеннями та актами.

Як повідомив в.о. директора КП “Ринок-1” Олександр Черняк, 226 особам, які займалися тут торговельною діяльністю, попередньо були надіслані письмові попередження про припинення діяльності ринку. “Зараз навколо цього питання такого галасу, як був раніше, нема. Мабуть, люди усвідомили, що потрібно це зробити, але це не означає що вони залишаються без роботи, на вулиці. Підприємці мають з чого вибирати: базар біля цегельного заводу, “Мрія”, новий ринок у мікрорайоні Шахта або й зовсім поряд із ліквідованим — у критому ринку, який продовжує функціонувати. Більшість — а це понад 100 чоловік — обрала Шахту. До речі, станом на 17.00 14 лютого карта майбутнього базару була повністю заповнена. Територія у півгектара вже огороджена, і як тільки сформуються торгові ряди, заасфальтують проходи та тротуари — вже й бетон підготовлено. Одразу ж буде підключено комунікації, здійснено офіційну реєстрацію, відповідно легалізовано торгівлю. Додатково введуть маршрути до самого ринку. Ті бабусі, які зараз пропонують сир та сметану, розкладені на картонних коробках серед калюж, зможуть спокійно торгувати в закритому ринку, з пристойного прилавка, а не під дощем чи пекучим сонцем”.

На сьогодні свої торгові будки перевезли 20 підприємців. У цьому їм сприяє адміністрація: відповідні служби надають потрібні для цього крани; за домовленістю з власником, за часткову оплату, може здійснюватися транспортування туди, де підприємець бажає продовжити свою діяльність. Тим, хто торгує квітами, пропонують місця у спеціалізованих магазинах по всьому місту, а також на критому ринку. Адже для квітів потрібні відповідні умови: клейонкові намети з газовими балонами та калориферами для підтримання температури, коли надворі мороз, — далеко не ідеал.

Вулицю Фединця планується звільнити з багатьох причин. Зокрема буде розв’язана проблема з паркуванням автомобілів, на яких покупці приїжджатимуть на ринок для великих і малих закупівель. Їм буде зручно залишати авто поблизу, і не ходити далеко з сумками та пакетами. Окрім того, найближчим часом бруківку планується демонтувати, щоб підремонтувати комунікації підземного русла річки Уж. Виявляється, що ця ділянка в будь-який час може просісти. Одночасно буде завезено каміння для укріплення ґрунтової частини під бруком. І основне, що найбільше муляє очі людям, котрі проходять тут, — це сміттєві контейнери. Їх приберуть, завдяки чому зміниться не лише вигляд тротуару, а й зникнуть неприємні запахи та бродячі пси.

Звичайно, важко міняти “напрацьовану” точку, але треба враховувати й інтереси міста, і створення нормальних умов, і повну легалізацію торгівлі. А клієнти — вони були, є, і будуть.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Влада, Новини)  -  22/02/07, 12:32


№ 6 (419) ЗА САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІДАТИ

Питання несанкціонованого перепланування, будівництва тощо останнім часом набуло в Ужгороді великої актуальності. Це свідчить в першу чергу про необізнаність власників про порядок проведення цих робіт.

Усім зацікавленим особам слід знати, що дозволи на будівництво, капітальне перепланування тощо видаються міською владою. Сюди треба звертатись із заявою, яку розглянуть відповідні служби та відділи. Необхідно подати документи на власність, на земельну ділянку, відповідні проектні пропозиції, акт обстеження. Далі готуються документи на міськвиконком. Питання вирішується, звісно, не відразу: слід виконати комплекс проектних робіт, узгодити цей проект. І лише в разі, якщо буде прийняте позитивне рішення, видається розпорядження про надання дозволу.

А якщо, скажімо, людина самовільно розпочала будівництво? Всі роботи, які проводяться без вищезазначених дозволів, вважаються самовільним будівництвом і згідно зі ст. 326 Цивільного кодексу України, забудовники притягаються до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу для фізичної особи становить 170 гривень. Власник несанкціонованого будівництва повинен його призупинити й оформити всі документи. Трапляються випадки, коли підприємці порушують державно-архітектурні норми, самовільно захоплюють земельні ділянки. Буває, що роботи проведені некваліфіковано, з грубим порушенням нормативних вимог. Звичайно, за такі порушення доведеться відповідати.

На жаль, часто люди не поінформовані належним чином про механізм дозволів та правову реєстрацію будівництва. Але є в Ужгороді й такі злісні порушники, які прекрасно знаються на законодавстві, проте продовжують його порушувати. Зі сторони здається, що їм подобається таке робити.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Соціум, Влада, Новини)  -  22/02/07, 12:31


№ 5 (418) Ужгородськi депутати звернулися до Кабмiну та НКРЕ з проханням установити справедливi цiни на газ

На Х пленарне засiдання IV сесiї V скликання Ужгородської мiської ради виносилося не так багато питань, як зазвичай, тому й пройшла вона оперативно. Однак без несподiванок не обiйшлося.

Зокрема з формулюванням “за незадовiльну роботу” вiд керiвництва земельною комiсiєю був усунутий БЮТiвець Степан Шолтес. Утiм, на мiсце звiльненого голови пiсля 10-хвилинної перерви депутати, порадившись, висунули кандидатуру його однопартiйця Петра Харевича i вiдразу ж затвердили її. Заступником Петра Iвановича обраний “регiонал” Вiктор Феєр.

Прозвучала на сесiї й приємна звiстка: маємо наразi перевиконання бюджету (приблизно 160 вiдсоткiв порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року), отож, якщо так пiде й далi, буде можливiсть додатково фiнансувати вирiшення найгарячiших проблем Ужгорода. У зв’язку з додатковими надходженнями до бюджету розвитку вiд продажу комунального майна та земель внесенi змiни до Програми економiчного i соцiального розвитку мiста на 2007 рiк у частинi видаткiв на бюджетну i комунальну сфери. Доходи спецiального фонду збiльшено на 12345400 грн.

(more…)

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Влада, Новини, Країна)  -  14/02/07, 10:02


№ 5 (418) В Ужгородi прорвало каналiзацiю, але екологiчної катастрофи не сталося

Серйозний прорив, що обернувся величезним нервовим напруженням i цiлодобовою роботою для керiвництва та працiвників Водоканалу, стався на Ужгородськiй КНС-1 минулої суботи пiд ранок. На лiквiдацiю аварiї пiшло 6 днiв та чимало коштiв, однак, на щастя, до екологiчної катастрофи вона не призвела.

Як розповiв директор Во-доканалу Юрiй Омельяненко, КНС-1 була запущена в дiю у 1975 роцi, i залiзобетон свiй строк експлуатацiї уже вiдслужив. Це й стало основною причиною прориву, хоча Юрiй Вiталiйович пiдозрює, що ще при будiвництвi станцiї могли бути порушенi правила монтажу, i вода давно потроху просочувалася в ґрунт. Коли 3 лютого сталася аварiя, частину стокiв перекинули на КНС-4, однак спрямувати туди весь об’єм нечистот не було технiчної можливостi. Тому довелося спускати їх в Уж: на Слов’янськiй набережнiй перехожi могли бачити потужний фонтан, що з шумом вливався в рiчку.

На лiквiдацiю аварiї кинули всi сили Водоканалу, допомагали й МНСники. У недiлю з’ясувалося, що для ремонту потрiбна труба бiльшого дiаметру, нiж та, яку прорвало, — iнакше насувну муфту не зробити. Та знайти її виявилося справжньою проблемою — при водопостачаннi й водовiдведеннi такi не застосовуються. Зрештою товстостiнну трубу дiаметром 1400 мм, що використовується для прокладання магiстральних газопроводiв, вiдшукали аж у Свалявi. I вже пiсля того, як доставили її, зварники цiлу середу й до 5-ї ранку наступного дня трудилися не покладаючи рук. Остаточно лiквiдували аварiю о 15.20 у четвер, а о 17-й закрили аварiйний випуск.

Юрiй Омельяненко пiдкреслює, що серйозної шкоди довкiллю завдано не було. Екологи та працiвники водгоспу весь цей час по кiлька разiв на день брали проби з Ужа вище та нижче мiсця викиду стокiв — поблизу кафе “Венецiя” та бiля Боздоського мосту. Аналiзи робили щораз за 11—18 показниками i нiяких вiдхилень не виявили — вмiст забруднюючих речовин не перевищував вiдповiдних норм якостi поверхневих вод. (Тут допомогло й те, що рiчка зараз далеко не мiлка). Перебоїв iз водопостачанням ужгородцiв теж не було, адже мiський водозабiр знаходиться значно вище за течiєю.

До речi, словаки нiяких офiцiйних претензiй з приводу забруднення води не висловлювали, хоча постiйно вiдстежують її якiсть.

(опубліковано в категорії: Загальна, Місто, Новини, Випадок)  -  14/02/07, 10:02
Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS